Pidetään ihmisistä huolta yksilöllisellä hoidolla

Aluevaalit 2022

Kuka tietäisi sinua paremmin mikä on alueesi kehittämisessä tärkeintä? Lähde ehdolle vaaleissa 2022. Nyt on sinun vuorosi vaikuttaa.

Aluepolitiikka on toivottavasti hauskaa ja motivoivaa, koska siinä voimme konkreettisesti parantaa ympärillämme olevien ihmisten elinympäristöä ja hyvinvointia.

Kiinnostaako ehdokkuus, että pääset luomaan uudet palvelumme? Jätä meille yhteystietosi.

Avoimen puolueen ehdokkaat

✔️ Toimimme politiikassa tutkitun tiedon pohjalta, ja olemme myös avoimia muuttamaan kantojamme jos ne osoittautuvat vääriksi.

✔️ Kunnioitamme muita ihmisiä ja heidän yhtäläistä ihmisarvoaan.

✔️ Kun pääsemme luottamustehtävään, emme vain istu hiljaa ja äänestä tyhjää.

✔️ Teemme rakentavia, hyödyllisiä ja tosiasioihin pohjautuvia aloitteita ja ehdotuksia.

✔️ Teemme yhteistyötä eri ryhmien kanssa asioissa, joissa olemme samaa mieltä.

✔️ Lisäämme päätöksenteon avoimuutta ja ymmärrettävyyttä pitämällä alueryhmien kokoukset avoimina ja viestimällä selkeästi.

Lappi

Ida Jauhiainen 336

Kotiäiti, nuoriso-ohjaajaopiskelija

Vantaa-Kerava

Nicholas Wilkman 304

Varhaiskasvattaja, logistiikan opiskelija

Pirkanmaa

Tapani Smått 216

Yrittäjä, insinööri, Avoimen Puolueen varapuheenjohtaja

Terhi Simola 215

Eläkeläinen, Hallintotieteiden maisteri

Pohjois-Karjala

Pekka Issakainen 415

Pelikehittäjä, yrittäjä

Pidetään ihmisistä huolta yksilöllisellä hoidolla

Avoimen Puolueen aluevaaliohjelma

Aluevaaleissa Avoin Puolue keskittyy ihmiseen. Ihmisten erilaisuutta pitää ymmärtää ja jokaista kohdella yksilöllisesti. Potilasnäkökulmaa tarvitaan lisää kaikkeen sote-toimintaan. Aluevaaleissa valitut rakentavat uuden palveluorganisaation, ja Avoimen Puolueen edustajat tekevät siitä ihmisiä mahdollisimman hyvin hoitavan.Yleisenä periatteenamme on kiinnittää huomiota ihmisryhmiin joiden heikkoa asemaa ei politiikassa huomioida tarpeeksi. Eli pidetään heikoimmista huoltaTehdään päätöksiä yhteistyössä ja järkipohjalta. Jos jatketaan perinteisellä politiikan tekemisen mallilla, riskinä on kustannusten nousu ja palveluiden heikkeneminen.  Pelkäämme, että palveluvalikoimaa aletaan taloudellisin perustein karsia, tietyt hoidot priorisoidaan ja joitakin hoitoja, kuten kaihileikkaukset pudotetaan kokonaan.

Ongelmat eivät ole siivuja vaan usein monen tekijän summa. Esimerkiksi päihdeongelmat liittyvät usein mielenterveysongelmiin, ja molempia kannattaa hoitaa yhdessä moniammatillisella yhteistyöllä. Erityisesti nuorten mielenterveys- ja päihdetyö on maamme tulevaisuudelle olennaisen tärkeää. 

Helsingin ulkopuolisilla alueilla pidettävät aluevaalit ratkaisevat, onko lähipalveluita tarjolla ollenkaan, ja jos niin minkälaisia? Ensimmäisten aluevaalien valitut luovat rakenteen palveluilla hamaan tulevaisuuteen. Jos maakunnat keskittyvät vain kasvukeskuksiin lähipalvelut todennäköisesti näivettyvät. Jos käytetään “satelliittipalveluita”, on olennaista että ne tarjoavat mahdollisimman hyvää hoitoa, erityisesti kun nopeaa ensihoitoa tarvitaan. Tarvitsemme mahdollisimman laadukkaat lähipalvelut

Valtion ja alueiden tasolla puolueemme edustaa mm. näitä teemoja. Käy äänestämässä!

Kuunnellaan hoitajia

Mitä paremmin autamme hoitajat keskittymään ihmiskontaktiin, potilaan ymmärtämiseen ja auttamiseen sitä nopeammin potilaat parantuvat. Potilaiden hoidon rutiinitehtäviä kuten välineiden ja näytteiden siirtoa, siivousta ja muita tukitoimintoja voidaan siirtää tulevaisuudessa roboteille joita hoitajat voivat ohjata potilaan tilanteen perusteella. 

Hoitajilla on paljon hyviä ideoita ja käytännön uudistusehdotuksia. Heitä pitää kuunnella, eikä hylätä ehdotuksia koska he ovat sairaalahierarkiassa matalammalla. Annetaan hoitajatiimeille enemmän päätösvaltaa, niin että useampi hoitaja yhdessä voi päättää joitakin aiemmin vain lääkärin päätettävissä olleita asioita. 

Hoitajien palkkaus on edelleen liian alhainen suhteessa heidän työnsä arvoon ja raskauteen, mikä heijastuu hoitajapulana julkisella sektorilla hoitajien siirtyessä yksityiselle puolelle. Kannatamme parempia palkkoja hoitajille. 

Hoitoa nopeammin, helpommin ja edullisemmin 

Nykyään potilaita usein pompotellaan edestakaisin terveyskeskuksen, päivystyksen ja sairaalan välillä. Resurssien tuhlataan valtavasti kun ihmisiä viedään ambulanssilla ympäriinsä etsimässä oikeaa hoitopaikkaa, ja kaikkien pitää tulla paikan päälle päivystyssaliin jonottamaan. Hoitopolku pitää suoristaa ja apua tarvitsevaa hoitaa mahdollisimman pian. 

Kannatamme etähoitoa videopuhelulla ja Liikkuvaa Sairaalaa, jolloin monet päivystystehtävät voidaan hoitaa etänä tai lyhyellä kotivierailulla iäkkään tai liikuntarajoitteisen luona ilman pitkää jonotusta sairaalan päivystyksessä epävarmalla tuloksella. Myös monet terveyskeskusasiat kuten pieninfektiot ja nuhat joiden diagnoosiin ei tarvita fyysistä koskettelua voitaisiin hoitaa etänä, ja laboratoriokäynti voidaan hoitaa erikseen ilman lääkärin luokse menoa. 

Omakanta on kätevä järjestelmä, mutta yksityisen puolen sovellukset näyttävät että se voisi olla paljon parempi. Tarvitsemme potilaan sovelluksen joka kokoaa yhteen reaaliajassa hoitotiedot ja etähoidon – sellainen on jo käytössä muualla. Röntgenkuvien ja sydänkäyrien katselu sekä etädiagnoosi videopuhelulla lääkärille hoituvat kaikki samasta paikasta. Sovelluksesta potilas myös hallitsee omia tietojaan (MyData) ja kuka niitä pääsee näkemään. 

Potilaiden tietoturva on palveluissa varmistettava ja kaikki tiedot salattava vahvasti. Emme halua yhtään uutta Vastaamon kaltaista tietovuotoskandaalia. Lohkoketjut ovat yksi vaihtoehto potilastietokantojen hajautettuun, varmaan ja vahvasti salattuun säilytykseen. 

Nykyään terveydenhuollossa voidaan käyttää enemmän rahaa IT-järjestelmään kuin uuteen isoon sairaalaan tai lääkärien palkkoihin. Tarvitsemme helppokäyttöisen ja kustannustehokkaan potilastietojärjestelmän, joka antaa hoitohenkilökunnan keskittyä hoitamiseen. Avoin Puolue kannattaa nykyaikaisten IT-ratkaisujen käyttöä avoimen lähdekoodin ja valmiiden palvelurajapintojen pohjalta. Käytettävyystutkimuksessa miljardin hintalappua hipova Yhdysvaltalainen Apotti sai huonoimmat arvosanat ja kotimainen Esko parhaimmat. Käytetään mielummin parempaa ja edullisempaa.

Kaikkien hyvinvointialueiden olisi syytä käyttää samoja IT-alustoja – Omakantakin on nyt maanlaajuinen. Eri järjetelmät eri alueilla maksavat enemmän, ja niiden integrointi toisiinsa on helposti kymmenien miljoonien lisäkustannus jolla ei saavuteta mitään etuja yhteiseen järjestelmään verrattuna. Julkisen hallinnon riesana ovat myös epämääräiset, irralliset IT-pilotit, jotka usein unohdetaan pian julkaisun jälkeen. Haluamme välttää irrallisia IT-projekteja ja keskittyä oikeasti asiakaspalvelua parantaviin uudistuksiin.

Tarvitsemme myös tietokoneen käyttökoulutusta sote-henkilöstölle – nyt kömpelyys koneen käytössä hidastaa joidenkin työtä tarpeettomasti. 

Lääkärit ja organisointi

Suomessa on lääkäripula. Ratkaisu siihen on lisätä lääkärien koulutusmääriä. Ei anneta Lääkäriliiton määrätä niitä, koska lääkärien omassa intressissa on helposti sopivan lääkäripulan ylläpitäminen korkeiden palkkojen takaamiseksi. Pätevien lääkäreiden maahanmuuttoa on myös syytä helpottaa. 

Terapeuteista on huutava pula, joka pitkälti johtuu koulutuksen kalliista hinnasta. Terapeutiksi kouluttautuminen maksaa usein kymmeniä tuhansia euroja. Nuorisopsykiatrian vakansseista Suomessa n. 15% jatkuvasti täyttämättä. Tarvitsemme terapeuteile lisää maksutonta koulutusta kuten muillakin aloilla. 

Ongelmana sote-palveluissa on vanhanaikainen jäykkä käskytysorganisaatio, jossa ylempänä oleva usein jyrää alempana olevan havainnot komentelulla heikentäen työilmapiiria ja hoitiotulosta. Tarvitsemme nykyaikaista johtamiskulttuuria, jossa hoitajaa kuunnellaan ja hänen mielipidettään kunnioitetaan. 

Yksityistäminen ei ole mustavalkoinen asia. Avoin Puolue vastustaa määräävässä markkina-asemassa olevien organisaatioiden yksityistämistä. Mutta rajoitettu yksityistäminen voi olla hyvä keino oppia parempia käytäntöjä yksityiseltä puolelta julkiselle. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi yksittäisillä yksityisten hoitamilla terveysasemilla, kuten Helsingissä nyt tehdään. Erikoissairaanhoito on Suomessa maailman huippua mutta terveyskeskuksien palvelutaso voi olla heikko, ja sitä yksityisen puolen käytännöt voivat parantaa. Sen sijaan laadukasta erikoissairaanhoitoa ei kannata alkaa yksityistää laajemmin.  

Pidetään heikoimmista huolta

Erityislasten tilannetta ei usein ymmärretä ja heidän vanhempansa joutuvat taistelemaan kunnollisen avun saamiseksi yhteiskunnalta.  Tuetaan erityislapsia moniammatillisesti yhden luukun periaatteella heidän yksilölliset piirteensä huomioiden. Teimme asiasta valtuustoaloitteen Helsingissä. 

Vaikeassa asemassa olevat lapsiperheet, kuten vuorotötä tekevät yksinhuoltajat, eivät useinkaan ehdi selvittää kaupungin palveluja ja tehdä hakemuksia niihin. Tuetaan myös lapsiperheitä yhden luukun periaatteella perheen yksilöllinen tilanne huomioiden – teimme tästä valtuustoaloitteen Helsingissä. 

Huumeriippuvaisten tilanne ei juuri politiikkoja kiinnosta. Huumeriippuvainen tarvitsee apua pysyäkseen hengissä: Asunnon, toimivaa korvaushoitoa, vastalääkäreseptin yliannostuksille ja usein myös apua mielenterveysongelmiin. Teimme valtuustoaloitteen, että henkiä säästävä vastalääkesumute saataisiin huumeriippuvaisten käyttöön. 

Seksityöntekijät ovat usein syrjitty ja huonosti kohdeltu ihmisryhmä. Seksityöntekijät tarvitsevat moniammatillista tukea. Tapasimme pro-tukipisteen toiminnanjohtajaa ja puhuimme Helsingin valtuustossa seksityöntekijöiden auttamisesta paremmin – kaupungilla on resursseja siihen. 

Vähävaraiset maahanmuuttajat ova vaarassa radikalisoitua, jos heitä syrjitään. Siksi haluamme kotouttaa kaikki maahanmuuttajat ja saada heidät tekemään meidän kanssamme työtä yhteiskunnan rakentamiseksi, verojen maksu mukaanlukien. Kaikkein tärkeintä kotouttamista on muiden suomalaisten kanssa juttelu kasvokkain ja heidän arvoihinsa ja ajatuksiinsa tutustuminen.

Oikeus päättää elämän päättämisestä

Eutanasia voi olla terminaalivaiheen potilaan mielestä parempi ratkaisu kuin kivuissa eläminen mahdollisimman pitkään. Avoin Puolue haluaa sallia eutanasian vahvoilla laillisilla suojilla, jotka turvaavat potilaan oikeudet ja estävät eutanasiamekanismin väärinkäytön. Eutanasian toteuttamiseksi tarvitaan esimerkiksi useamman lääkärin puoltava lausunto, odotusaika ja potilaan tahdon ilmaisun vapauden tutkinta. 

Avoin puolue toimii ihmisistä välittäen yhteistyössä kaikkien poliittisten ryhmien kanssa, jotka tukevat tavoitteitamme tai edes jotakin niistä.

Tule ehdokkaaksi alueellesi tekemään järjestelyt ihmisten hoitamiseksi parhaalla tavalla. Ilmoittautuminen on käynnissä 13.12. asti.

Ja äänestä meitä aluevaaleissa – heikossa asemassa olevat ansaitsevat tukemme.

Kiitos! 🙏💚

 

Haluaisitko auttaa meitä kampanjatyössä?

Lähetä meille viesti ja otamme sinuun yhteyttä.

Fill out this field
Syötä kelvollinen sähköpostiosoite.
Fill out this field
Valikko