Testaa laskurilla, miten perustulo ja yksinkertainen veromalli vaikuttavat tuloihin

perustulo perustulolaskuri

Varma perusturva ja tasa-arvoinen verotus

Avoimen Puolueen perustulon ja kaksiportaisen tuloveron malli on yksinkertainen, tasapuolinen, kustannustehokas ja byrokratiaa vähentävä toimeentulouudistus. Se kannustaa yrittäjyyteen ja työntekoon kyykyttämättä ihmisiä. Se on helppo toteuttaa ja sillä säästetään paljon ihmisten ja viranomaisten aikaa sekä vältetään kannustinloukut.

Perustulo

Avoimen Puolueen perustulo- ja veromallissa jokainen aikuinen saa automaattisesti saman perustulon joka kuukausi. Kaikille samanlainen, automaattinen perustulo mahdollistaa työn, yrittämisen, opiskelun, perheen ja muun elämän joustavan yhdistämisen. Perustulo korvaa työttömyys-, toimeentulo-, eläke- ja opintotukien perusosat. Se ei pidä sisällään ansiosidonnaista työttömyysturvaa eikä asumistukea.

Kaksiportainen tulovero

Avoimen Puolueen veromallissa kaikesta hankitusta tulosta maksetaan tasaveroa yhdellä alhaisella prosentilla tiettyyn rajaan asti ja sen jälkeen yhdellä korkeammalla prosentilla kaikesta ylimenevästä tulosta. Yksinkertainen verotusmalli takaa, että lisätulojen ansaitseminen on aina järkevää. Kun ansioveron raju progressio, lisäprosentit ja marginaaliverot poistuvat, ei myöskään satunnaisista lisäansioista kuten ylitöistä aiheutuvia mätkyjä enää tarvitse pelätä.

Mallissa vero riippuu vain tulojen suuruudesta, jolloin mm. ansio- ja pääomatulojen verotus on samanlaista. Tämä poistaa nykyisen epäkohdan, missä kaikkein suurituloisimpien veroprosentti on usein pienempi kuin keskituloisten. Samalla verokeinottelun mahdollisuudet poistuvat.

Malli lukuina

Mallissa perustulo on esimerkiksi 800 euroa kuukaudessa. Sinulla on oikeus ansaita tuo summa verottomana ja sen ylimenevältä osalta maksat valtion verotuksen tasaveroa 5 prosenttia, aina 1000 euron kuukausituloihin asti. Lisäksi maksat nykyisen kuntaveron, jonka arvoksi on laskurissamme asetettu 20 prosenttia. 1000 euroa ylittävistä ansiotuloista maksat mallissa 25 prosentin tasaveron. Nämä prosentit ovat käytössä laskurissamme ja niitä voidaan säätää tuottamaan poliittisesti ja taloustilanteen kannalta hyväksyttävä verokäyrä.

Laskuri

Testaa itse Avoimen puolueen perustulolaskurilla, miten yksinkertainen malli tarjoaa varman perusturvan ja työntekoon kannustavan verotuksen.

Syötä laskuriin kuukausittainen ansiotulo (brutto).

Sinulle jäisi käteen kuukaudessa ? euroa ja efektiivinen veroprosenttisi olisi ? %.


Miksi perustulo ja tasa-arvoinen verotus?

Tulevaisuudessa tulot ansaitaan monesta eri lähteestä ja ne voivat vaihdella kuukausittain. Ihmisten on kouluttauduttava uransa aikana uudelleen – ja myös jaksettava töissä entistä iäkkäämmäksi. Työnteon tulee olla aina taloudellisesti kannattavaa, elämäntilanteesta riippumatta. Kun perusturvan harkinnanvaraisuus poistuu, poistuu siihen liittyvä byrokratia. Perusturvaa tarvitseva ihminen voi elää ilman pelkoa tukien katkeamisesta.

Valtion kulut laskevat mallissa byrokratian vähenemisen seurauksena. Perustulo korvaa korvaa työttömyys-, toimeentulo-, eläke- ja opintotukien perusosat – ei enempää eikä vähempää – ja vapauttaa entisen tuen saajan tekemään oikeasti merkityksellisiä asioita tukihakemusten täyttämisen sijaan

Olet ansainnut perustulon!

Lue lisää Avoimen puolueen perusturva- ja veromallista

Ja lähde mukaan tekemään tästä totta nyt, eikä seuraavalla vuosikymmenellä.

Valikko