Mitä asioita edistämme?

Klikkaamalla peukkua voit äänestää, mitkä teemat ovat juuri sinulle tärkeitä.

Torjutaan ilmastonmuutos

Lopetetaan hiilen ja turpeen poltto, tilalle pienydinvoimaa, tuulta ja aurinkoa. Tuotetaan niillä myös synteettisiä polttoaineita bensan ja dieselin tilalle.

Teimme Helsingissä Suomen ensimmäisen pienydinvoima-aloitteen, jolla on ollut suuri vaikutus koko maan energiapolitiikkaan.

Äänestä:
848+

Asumisen hinta alas

Rakennetaan korkeaa ja laadukasta raideliikenteen asemien lähelle, ja asuinalueiden väliin mahdollisimman luonnontilaiset virkistyalueet.

Äänestä:
647+

Pysäytetään segregaatio - ei ghettoja Suomeen

Emme halua Suomeen aidattuja rikkaiden alueita ja epätoivoisia köyhien alueita. Erilaisista taustoista tulevien ihmisten yhteiselo on menestyvän kaupungin edellytys.

Äänestä:
631+

Kannabis lailliseksi

Lopetetaan järjestäytyneen rikollisuuden tukeminen ja käyttäjien syrjäyttäminen. Käytön dekriminalisointi ei riitä, tarvitaan laillinen ja valvottu tuotanto ja myynti täysi-ikäisille kuten esimerkiksi Kanadassa.

Äänestä:
830+

Kaupunkiluonto kukoistamaan

Kasvillisuus ja multa vähentävät nopeasti mm. lasten allergioita. Laitetaan luonto kukkimaan korttelipihoilla, puistoissa, katoilla ja aukioilla.

Äänestä:
710+

Seksityöntekijöiden turvallisuus ja oikeudet

Seksityöntekijöille kuuluu oikeus turvalliseen työhön, laillisiin työtiloihin, ammatilliseen järjestäytymiseen, palveluiden lailliseen markkinointiin sekä vapauteen fyysisestä ja henkisestä väkivallasta.

Äänestä:
600+

Onnellinen nuoruus - loppu kiusaamiselle ja syrjäytymiselle

Lasten ja nuorten kiusaaminen on koronan myötä entistä vakavampi ongelma netissä ja kouluissa. Tarvitaan media- ja tietoisuustaitojen opetusta varhaiskasvatuksesta lähtien.

Äänestä:
711+

Avoin hallinto: Livestriimaus luottamuselimiin

Suunnitelmista pitää tiedottaa selkeästi ja avoimesta jo ennenkuin päätökset tehdään, ja antaa kuntalaisten seurata ja kommentoida päätöksentekoa avoimesti.

Teimme menestyksekkään aloitteen Helsingin kaupunginhallituksen ja lautakuntien livestriimauksesta.

Äänestä:
506+

Tyhjät tilat ihmisille

Kaupungeissa on paljon kouluja, toimistoja, varastoja ja vuokraamattomia liiketiloja joita käytetään vain pieni osa viikosta tai ei ollenkaan. Avataan tilat Varaamo-sovelluksen kautta ihmisten epäkaupalliseen kohtaamiseen, yhdessäoloon ja kulttuurin luontiin.

Äänestä:
552+

Vanhempien tasa-arvo eroperheissä

Eronneille äideille ja isille tasa-arvoisemmat oikeudet lasten tapaamiseen. Lapsille oikeus tutustua kumpaankin vanhempaansa, vanhempien elämäntilanteesta riippumatta. Lapsen oikeuksiin kuuluu tietää ja tuntea juurensa.

Äänestä:
521+

Perustulo kaikille

Työttömille oikeus yrittää, opiskella ja tehdä osa-aikatyötä ilman perusturvan menetystä! Yhdistetään perusosat työttömyysturvasta, opintotuesta, kansaneläkkeesta ja sosiaaliturvasta automaattiseksi perustuloksi.

Talous kasvaa ja työllisyys nousee kun tukien menetys ei estä työntekoa ja yrittämistä.

Äänestä:
767+

Eutanasia

Tappavasta sairaudesta ja suurista kivuista kärsiville aikuisille oikeus päättää oman elämänsä lopusta – mutta vain tarkan harkinnan ja valvotun päätösprosessin tuloksena.

Äänestä:
732+

Eläinten oikeudet

Älykkäimmät eläimet osaavat kommunikoida, valmistaa ja käyttää työkaluja, ja tuntea myötatuntoa lajitovereitaan kohtaan. Ihmislasten älykkyystasolla olevilla eläimillä kuten simpansseilla ja delfiineillä tulisi olla vähintään oikeus elämään.

Tuotantoeläinten huono kohtelu tuotaa kärsimystä miljoonille tunteville eläimille, ja sitä pitää vähentää oloja parantamalla.

Äänestä:
603+

Kestävä ruoantuotanto

Ruoantuotanto vie valtavasti maapinta-alaa, ja eläintuotanto on yksi suurimmista kasvihuonepäästöjen lähteistä. Lisäämällä ravitsevan kasvisruoan osuutta voimme vähentää karjan laiduntamista ja ilmastopäästöjä. Vapautuneet laidunmaat voidaan metsittää, mikä poistaa hiilidioksidia ilmakehästä.

Äänestä:
542+

Tasapainoinen talous

Kuntien ja valtion pitäisi pitkällä tähtäyksellä saada taloutensa tasapainoon, niin etteivät menot ylitä tuloja. Hyviin investointeihin voi ottaa lainaa, mutta lainamäärä ei saisi jatkuvasti kasvaa.

MItä alhaisemmaksi verotus saadaan pitämällä palvelut samalla korkeatasoisina, sitä kannattavampaa on työnteko ja yrittäminen.

Äänestä:
452+

Malmin kenttä säilytettävä

Yli 1000 perhoslajia, luontovaikutukset jotka säteilevät kymmenien kilometrien päähän. historiallinen suojelukohde ja Suomen tärkein kasvavan, sähköistyvän pienlentoliikenteen keskus.

Malmin kenttä on säilytettävä! Sama asukasmäärä voidaan asuttaa laadukkaasti kentän ympärillä lentoliikenteen jatkuessa.

Äänestä:
299+

Oikeudenmukainen ja vakaa euroalue

Euroalue elää lyhytjänteisesti kriisistä toiseen, mistä koronaelvytyspaketti on hyvä esimerkki.

Kannattamme euroalueen uudistamista niin, että valta ja vastuu kulkevat käsi kädessä: 1) Jäsenmaiden tulee vastata taloudestaan. 2) Euroopan keskuspankin ja koko euroalueen tulee vastata koordinoidusti kriiseihin. 3) Euroalueen rakenteiden tulee auttaa taloudellisesti kestävää kehitystä, eikä päinvastoin kuten nykyään.

Äänestä:
316+

Ilmainen joukkoliikenne alle 16-vuotiaille

Lapsilla ja nuorilla pitää olla mahdollisuus matkustaa harrastuksiin, kulttuuritapahtumiin ja tavata kavereitaan ja sukulaisiaan vanhempien tuloista riippumatta.

Ilmainen joukkoliikenne alle 16-vuotiaille!

Äänestä:
396+

Lasten ja vanhusten yhteistyö

Nykyään lapset viettävät päivät päiväkodeissa ja kouluissa, vanhukset kotonaan tai hoitokodeissa. Miksi nuoret ja vanhat pidetään erillään omissa laitoksissaan?

Ikäihmisillä ja lapsilla on paljon opetettavaa toisilleen. Voimme ehkäistä kiusaamista kun eläkeläiset juttelevat välitunneilla nuorten kanssa. Paljon oppineet asiantuntijat voivat antaa kouluissa erikoisopetusta, ja saada palkaksi piristystä ja inspiraatiota.

Äänestä:
271+

Paremmin auttava pakolaispolitiikka

Nykyään on helpompi olla turvapaikanhakija kuin pakolainen, vaikka pakolaiset saattavat olla paljon pahemmassa hädässä. Järjestelmämme aiheuttaa myös hukkumisia, tukehtumisia pakettiautoihin salakuljetuksessa ja paperittomuutta. Asian ratkaisu vaatii EU-lainsäädännön muutosta.

Ongelma kannattaa ratkaista EU:n hallinnoimilla vastaanottokeskuksilla ja yhteisellä pakolais- ja turvapaikkakiintiöllä. Samalla säästyy resursseja tehokkaampaan paikalliseen apuun.

Äänestä:
230+

Erityislasten tuki ja koulutus

Erityislapsilla on erityisen paljon annettavaa yhteiskunnalle. He voivat oivaltaa ja tehdä asioita mitä muut eivät. He kuitenkin tarvitsevat muista poikkeavaa apua ja tukea.

Erityislapsen kasvatus vaatii usein vanhemmilta enemmän voimia kuin muiden lasten. On tärkeää, että vanhemmat saavat kasvatukseen ja hyvään arkeen tukea ja että myös erityislapsen vahvuudet tunnistetaan.

Äänestä:
267+

Valta kansalle: Hybrididemokratia

Annat vaaleissa äänesi ehdokkaalle. Sen avulla valitaan kuitenkin joku muu, ja ihmettelet neljä vuotta kun hän ei tee mitään niiden asioiden edistämiseksi mitä halusit äänestäessäsi. Demokratiamme ei toimi – tarvitsemme lisää suoraa kansanvaltaa.

Annetaa jokaiselle edustajalle niin monta ääntä kuin hänellä on äänestäjiä. Ja äänestäjälle mahdollisuus siirtää äänensä toiselle kesken vaalikauden. Sekä lisäksi mahdollisuus käyttää omaa ääntänsä suoraan eduskunnan tai valtuuston äänestyksessä, kun asia on itselle tuttu ja tärkeä. Otetaan siis käyttöön moderni hybridemokratia!

Äänestä:
255+

Valtiosta uskonnollisesti neutraali

Koulujen tulee lopettaa lasten jaottelu heidän kotitaustansa perusteella: Erittelevä uskonnonopetus on korvatta yhteisellä oppiaineella ja vakaumukselliset tilaisuudet on järjestettävä oppilaille aidosti vapaaehtoisina kouluajan ulkopuolella.

Evankelisluterilaisen ja ortodoksisen kirkon erityisasemat tulee purkaa, sillä julkisen vallan ei tule antaa erityisoikeuksia millekään uskonnolliselle tai aatteelliselle järjestölle.

Äänestä:
424+

Tietoisuustaidot kouluihin ja varhaiskasvatukseen

Nuorten ahdistus, kiusaaminen ja syrjäytyminen ovat erittäin vakavia ongelmia, jotka korona-aikana ovat pahentuneet ja johtaneet jopa (itse)murhiin. Kännyköitä käytetään kiusaamiseen ja lapset kuvaavat toisiaan jopa koulun vessassa.

Lapsille ja nuorille on syytä opettaa oman mielen ja tunteiden mekanismeja, jotka voivat aiheuttaa esimerkiksi tyytyväisyyden tunteen kun toista ihmistä kiusataan. Negatiivisten tunteiden kohtaaminen ja hallinta kuulu jo varhaiskasvatukseen, että vakavia nuorten ongelmia voidaan vähentää.

Äänestä:
380+
Klikkaamalla peukkua voit äänestää, mitkä teemat ovat juuri sinulle tärkeitä.

 

Kiitos! 🙏💚🇫🇮

Valikko