Eri vaalitapojen vertailua

Vuoden 2023 eduskuntavaalit oli melkoinen jännitysnäytelmä, ja tätä kirjoittaessa Orpo alkanee pikkuhiljaa miettimään kysymyksiä joita esittää mahdollisille tuleville hallituskumppaneille. Itse kun en päässyt läpi, voin sitä vastoin keskittyä miettimään “entä jos”. Tällä kertaa jossittelun aiheena siis vaalitapa!

Eri vaalitapoja

Erilaisia vaalitapoja on lukuisia, ja päätin ottaa vertailuun mukaan seuraavat vaalitavat:

D’Hondt vaalipiireillä

Tämä on tapa jota nykyisin käytetään Suomessa. Tavassa vaalipiirissä puolueelle annetut äänet kaikki kerätään puolueelle / vaaliliitolle, jonka jälkeen lasketaan vertailuluku siten että eniten puolueesta / vaaliliitosta ääniä saanut saa kaikki äänet, toiseksi tullut saa puolet äänistä, kolmanneksi tullut saa kolmanneksen äänistä jne.

Jakajana käytetään siis 1-2-3…

Vertailuluvun laskemisen jälkeen ehdokkaat järjestetään vaalipiireittäin vertailuluvun mukaiseen järjestykseen, ja listasta poimitaan n ensimmäistä ehdokasta jotka valitaan eduskuntaan.

D’Hondt tavalle on esitetty että tapa suosisi isoja puolueita koska tapa mahdollistaa saada monia ehdokkaita läpi vaalipiiristä vain sillä että vaalipiirissä on yksi ääniharava.

Sainte-Laguë vaalipiireillä

Sainte-Laguë vaalipiireillä on D’Hondt kaltainen, mutta jakajat on 1-3-5-7…

Tässä artikkelissa katsotaan tuloksia kuitenkin Ruotsin mallilla, eli Sainte-Laguë käyttää jakajina 1,4-3-5-7… Tällä tyylillä kerrotaan että tämä ei suosisi niin paljoa isoja puolueita vaan olisi suosiollisempi keskikokoisten puolueiden kohdalla koska puolueen ääniharavan merkitys pienenee käytettäessä Sainte-Laguë tapaa.

Ilman vaalipiiriä

Aluksi täsmennetään mitä tässä artikkelissa tarkoitetaan “ilman vaalipiiriä”:

Ilman vaalipiiriä tarkoitetaan tässä artikkelissa sitä, että ehdokkaat edelleen asetettaisiin äänestettäväksi per vaalipiiri, ja vaalipiirin asukkaat saisivat äänestää vain oman vaalipiirin ehdokkaita. Mutta tuloksia laskettaessa vaalipiirien puolueiden äänimäärät kaikki kerättäisiin yhteen isoon pottiin, ja jaettaisiin puolueen kaikkien ehdokkaiden kesken sen mukaisesti kuka on saanut eniten ääniä. Tässä metodissa ei ole huomioitu vaaliliittoja koska ne olisi monimutkaistanut laskentaa huomattavasti. Äänet on siis kerätty laskemista varten yhteiseen pottiin puolueittain.

Tämä on ainoa keino miten voidaan analysoida valmiista tuloksista tämän kaltaista vaihtoehtoa. Vaihtoehto jossa kaikki saisivat äänestää kaikkia pitäisi tehdä simuloimalla. Ehkä joku simulointia paremmin tunteva haluaa ottaa tästä kopin?

Eli tässä vertailussa on mukana myös D’Hondt ja Sainte-Laguë “ilman vaalipiirejä”. On esitetty että tämä tapa suosisi vain isoja äänestysalueita ja pienet alueet eivät saisi enää ehdokkaitaan läpi kun pääkaupungin ja isojen kaupunkien ääniharavat kahmisivat kaikki äänet.

Henkilövaalit

Se kaikkein yksinkertaisin tapa: 200 eniten ääniä saanutta ehdokasta valitaan. Kuten “ilman vaalipiiriä” tapauksessakin, myös tässä ehdokasasettelu ja äänestys tapahtuisi vaalipiirikohtaisesti, mutta lopputulos laskettaisiin lopullisesta äänimäärästä koko Suomen osalta.

Taulukko yhdellä tai useammalla vaalitavalla läpi päässeistä ehdokkaista

Ehdokas Alue Puolue Äänet Nykyinen vaalitapa Henkilövaalit D’Hondt ilman vaalipiirejä Sainte-Laguë Sainte-Laguë ilman vaalipiirejä
Aalto-Setälä Pauli (KOK) Varsinais-Suomen vaalipiiri KOK 7332 1 1 1 1 1
Aaltola Elisa (VIHR) Varsinais-Suomen vaalipiiri VIHR 4714 0 1 1 0 1
Adlercreutz Anders (RKP) Uudenmaan vaalipiiri RKP 9398 1 1 1 1 1
Ahde Hilkka (SDP) Helsingin vaalipiiri SDP 4290 0 1 0 1 0
Aittakumpu Pekka (KESK) Oulun vaalipiiri KESK 7238 1 1 1 1 1
Alametsä Alviina (VIHR) Helsingin vaalipiiri VIHR 5123 0 1 1 0 1
Alho Niina (SDP) Varsinais-Suomen vaalipiiri SDP 4749 0 1 1 1 1
Andersson Li (VAS) Varsinais-Suomen vaalipiiri VAS 18122 1 1 1 1 1
Andersson Otto (RKP) Uudenmaan vaalipiiri RKP 4933 1 1 0 1 0
Antikainen Sanna (PS) Savo-Karjalan vaalipiiri PS 7697 1 1 1 1 1
Anttila Juha (PS) Varsinais-Suomen vaalipiiri PS 2635 0 0 0 1 0
Asell Marko (SDP) Pirkanmaan vaalipiiri SDP 4537 1 1 1 1 1
Autto Heikki (KOK) Lapin vaalipiiri KOK 7185 1 1 1 0 1
Berg Kim (SDP) Vaasan vaalipiiri SDP 3628 1 0 0 0 0
Bergbom Miko (PS) Pirkanmaan vaalipiiri PS 10519 1 1 1 1 1
Bergqvist Sandra (RKP) Varsinais-Suomen vaalipiiri RKP 6728 1 1 1 0 1
Biaudet Eva (RKP) Helsingin vaalipiiri RKP 5163 1 1 0 0 1
Bruneau Milla (KOK) Hämeen vaalipiiri KOK 4499 0 1 1 1 1
Castrén Maaret (KOK) Helsingin vaalipiiri KOK 3688 0 0 0 1 0
Diarra Fatim (VIHR) Helsingin vaalipiiri VIHR 6736 1 1 1 1 1
Ebeling Mika (KD) Helsingin vaalipiiri KD 3149 0 0 0 0 1
Eerola Juho (PS) Kaakkois-Suomen vaalipiiri PS 5845 1 1 1 1 1
Eestilä Markku (KOK) Savo-Karjalan vaalipiiri KOK 3447 1 0 0 0 0
Ekman Johanna (PS) Hämeen vaalipiiri PS 4144 0 0 1 0 0
Elo Tiina (VIHR) Uudenmaan vaalipiiri VIHR 3872 1 0 0 1 1
Elomaa Ritva “Kike” (PS) Varsinais-Suomen vaalipiiri PS 6753 1 1 1 1 1
Eloranta Eeva-Johanna (SDP) Varsinais-Suomen vaalipiiri SDP 8480 1 1 1 1 1
Eskelinen Seppo (SDP) Savo-Karjalan vaalipiiri SDP 6969 1 1 1 1 1
Essayah Sari (KD) Savo-Karjalan vaalipiiri KD 15783 1 1 1 1 1
Fagerström Noora (KOK) Uudenmaan vaalipiiri KOK 6529 1 1 1 1 1
Filatov Tarja (SDP) Hämeen vaalipiiri SDP 6969 1 1 1 1 1
Forsgrén Bella (VIHR) Keski-Suomen vaalipiiri VIHR 5783 1 1 1 0 1
Furuholm Timo (VAS) Varsinais-Suomen vaalipiiri VAS 3985 1 0 1 1 1
Garedew Kaisa (PS) Keski-Suomen vaalipiiri PS 5112 1 1 1 1 1
Gebhard Elisa (SDP) Helsingin vaalipiiri SDP 5836 1 1 1 1 1
Grahn-Laasonen Sanni (KOK) Hämeen vaalipiiri KOK 6993 1 1 1 1 1
Guzenina Maria (SDP) Uudenmaan vaalipiiri SDP 12077 1 1 1 1 1
Haatainen Tuula (SDP) Helsingin vaalipiiri SDP 9605 1 1 1 1 1
Haavisto Pekka (VIHR) Helsingin vaalipiiri VIHR 8019 1 1 1 1 1
Haglund Mia (VAS) Helsingin vaalipiiri VAS 3107 0 0 0 0 1
Halla-aho Jussi (PS) Helsingin vaalipiiri PS 21655 1 1 1 1 1
Hamari Lotta (SDP) Pirkanmaan vaalipiiri SDP 2667 0 0 0 1 0
Harakka Timo (SDP) Helsingin vaalipiiri SDP 7100 1 1 1 1 1
Harjanne Atte (VIHR) Helsingin vaalipiiri VIHR 5795 1 1 1 1 1
Harkimo Harry (LIIK) Uudenmaan vaalipiiri LIIK 8610 1 1 1 0 1
Harkimo Joel (LIIK) Helsingin vaalipiiri LIIK 2223 0 0 0 0 1
Hautala Lasse (KESK) Vaasan vaalipiiri KESK 5102 0 1 1 0 1
Heikkinen Janne (KOK) Oulun vaalipiiri KOK 6447 1 1 1 1 1
Heinonen Timo (KOK) Hämeen vaalipiiri KOK 7402 1 1 1 1 1
Heinäluoma Eveliina (SDP) Helsingin vaalipiiri SDP 15697 1 1 1 1 1
Henriksson Anna-Maja (RKP) Vaasan vaalipiiri RKP 12629 1 1 1 1 1
Hiippavuori Katriina (KD) Varsinais-Suomen vaalipiiri KD 3485 0 0 1 0 1
Hiltunen Pia (SDP) Oulun vaalipiiri SDP 3423 1 0 0 1 0
Holopainen Hanna (VIHR) Kaakkois-Suomen vaalipiiri VIHR 2759 1 0 0 0 0
Holopainen Mari (VIHR) Helsingin vaalipiiri VIHR 5043 0 1 1 0 1
Honkasalo Veronika (VAS) Helsingin vaalipiiri VAS 6058 1 1 1 1 1
Honkonen Petri (KESK) Keski-Suomen vaalipiiri KESK 6296 1 1 1 1 1
Hopsu Inka (VIHR) Uudenmaan vaalipiiri VIHR 4164 1 0 1 1 1
Hoskonen Hannu (KESK) Savo-Karjalan vaalipiiri KESK 6982 1 1 1 1 1
Huhtasaari Laura (PS) Satakunnan vaalipiiri PS 8386 1 1 1 1 1
Huru Petri (PS) Satakunnan vaalipiiri PS 6203 1 1 1 1 1
Huttunen Hanna (KESK) Savo-Karjalan vaalipiiri KESK 5842 1 1 1 1 1
Hyrkkö Saara (VIHR) Uudenmaan vaalipiiri VIHR 4021 1 0 1 1 1
Häkkinen Inka (SDP) Kaakkois-Suomen vaalipiiri SDP 4580 0 1 1 0 1
Häkkänen Antti (KOK) Kaakkois-Suomen vaalipiiri KOK 21372 1 1 1 1 1
Hänninen Juha (KOK) Oulun vaalipiiri KOK 5257 1 1 1 1 1
Härkönen Timo (PS) Kaakkois-Suomen vaalipiiri PS 5141 0 1 1 0 1
Ikonen Anna-Kaisa (KOK) Pirkanmaan vaalipiiri KOK 11428 1 1 1 1 1
Immonen Tomi (PS) Keski-Suomen vaalipiiri PS 5285 1 1 1 1 1
Ingo Christoffer (RKP) Vaasan vaalipiiri RKP 4798 0 1 0 0 0
Jokelainen Jessi (VAS) Oulun vaalipiiri VAS 3888 0 0 1 0 1
Jukkola Janne (KOK) Vaasan vaalipiiri KOK 3470 1 0 0 1 0
Junnila Vilhelm (PS) Varsinais-Suomen vaalipiiri PS 8275 1 1 1 1 1
Juuso Kaisa (PS) Lapin vaalipiiri PS 6072 1 1 1 1 1
Juvonen Arja (PS) Uudenmaan vaalipiiri PS 3334 1 0 0 1 0
Jäntti Aleksi (KOK) Pirkanmaan vaalipiiri KOK 4155 1 0 0 1 0
Kaikkonen Antti (KESK) Uudenmaan vaalipiiri KESK 12654 1 1 1 1 1
Kaleva Atte (KOK) Helsingin vaalipiiri KOK 4907 1 1 1 1 1
Kalli Eeva (KESK) Satakunnan vaalipiiri KESK 7925 1 1 1 1 1
Kallio Vesa (KESK) Kaakkois-Suomen vaalipiiri KESK 5660 1 1 1 1 1
Kalmari Anne (KESK) Keski-Suomen vaalipiiri KESK 6883 1 1 1 1 1
Kangas Antti (PS) Oulun vaalipiiri PS 5562 1 1 1 1 1
Kari Mika (SDP) Hämeen vaalipiiri SDP 6081 1 1 1 1 1
Kauma Pia (KOK) Uudenmaan vaalipiiri KOK 6198 1 1 1 1 1
Kaunisto Ville (KOK) Kaakkois-Suomen vaalipiiri KOK 7220 1 1 1 1 1
Kaunistola Mari (KOK) Satakunnan vaalipiiri KOK 3030 1 0 0 1 0
Kautto-Koukka Leena (SDP) Keski-Suomen vaalipiiri SDP 3166 0 0 0 1 0
Kemppi Hilkka (KESK) Hämeen vaalipiiri KESK 5299 1 1 1 1 1
Keskisarja Teemu (PS) Uudenmaan vaalipiiri PS 6569 1 1 1 1 1
Keto-Huovinen Pihla (KOK) Uudenmaan vaalipiiri KOK 5218 1 1 1 1 1
Kettunen Tuomas (KESK) Oulun vaalipiiri KESK 7256 1 1 1 1 1
Kiljunen Kimmo (SDP) Uudenmaan vaalipiiri SDP 4749 1 1 1 1 1
Kilpi Marko (KOK) Savo-Karjalan vaalipiiri KOK 9423 1 1 1 1 1
Kinnari Teemu (KOK) Hämeen vaalipiiri KOK 7371 1 1 1 1 1
Kinnunen Mikko (KESK) Oulun vaalipiiri KESK 4425 0 1 0 0 0
Kiuru Krista (SDP) Satakunnan vaalipiiri SDP 7860 1 1 1 1 1
Kiuru Pauli (KOK) Pirkanmaan vaalipiiri KOK 10979 1 1 1 1 1
Kivelä Mai (VAS) Helsingin vaalipiiri VAS 6182 1 1 1 1 1
Kivisaari Pasi (KESK) Vaasan vaalipiiri KESK 5661 0 1 1 0 1
Kokko Jani (SDP) Keski-Suomen vaalipiiri SDP 4889 1 1 1 1 1
Kontula Anna (VAS) Pirkanmaan vaalipiiri VAS 4909 1 1 1 0 1
Koponen Ari (PS) Uudenmaan vaalipiiri PS 3021 1 0 0 1 0
Kopra Jukka (KOK) Kaakkois-Suomen vaalipiiri KOK 5732 1 1 1 1 1
Koskela Jari (PS) Satakunnan vaalipiiri PS 5210 1 1 1 1 1
Koskela Minja (VAS) Helsingin vaalipiiri VAS 10060 1 1 1 1 1
Koskinen Johannes (SDP) Hämeen vaalipiiri SDP 5005 1 1 1 1 1
Kosonen Hanna (KESK) Kaakkois-Suomen vaalipiiri KESK 5146 1 1 1 1 1
Koulumies Terhi (KOK) Helsingin vaalipiiri KOK 6445 1 1 1 1 1
Kulmuni Katri (KESK) Lapin vaalipiiri KESK 8396 1 1 1 1 1
Kumpula-Natri Miapetra (SDP) Uudenmaan vaalipiiri SDP 5436 1 1 1 1 1
Kurvinen Antti (KESK) Vaasan vaalipiiri KESK 6815 1 1 1 1 1
Kvarnström Johan (SDP) Uudenmaan vaalipiiri SDP 4771 1 1 1 1 1
Kyllönen Merja (VAS) Oulun vaalipiiri VAS 5293 1 1 1 0 1
Kymäläinen Suna (SDP) Kaakkois-Suomen vaalipiiri SDP 5812 1 1 1 1 1
Kähönen Karoliina (LIIK) Pirkanmaan vaalipiiri LIIK 2267 0 0 1 0 1
Käppi Matleena (VAS) Keski-Suomen vaalipiiri VAS 3734 0 0 1 0 1
Könttä Joonas (KESK) Keski-Suomen vaalipiiri KESK 5003 0 1 1 0 1
Laakso Sheikki (PS) Kaakkois-Suomen vaalipiiri PS 7632 1 1 1 1 1
Lahdenperä Milla (KOK) Varsinais-Suomen vaalipiiri KOK 4523 1 1 1 1 1
Laiho Mia (KOK) Uudenmaan vaalipiiri KOK 8041 1 1 1 1 1
Lehtinen Rami (PS) Hämeen vaalipiiri PS 5629 1 1 1 1 1
Lehto Rami (PS) Hämeen vaalipiiri PS 4340 0 1 1 1 1
Limnell Jarno (KOK) Uudenmaan vaalipiiri KOK 13903 1 1 1 1 1
Lindberg Jarmo (KOK) Helsingin vaalipiiri KOK 5993 1 1 1 1 1
Lindtman Antti (SDP) Uudenmaan vaalipiiri SDP 17843 1 1 1 1 1
Lindén Aki (SDP) Varsinais-Suomen vaalipiiri SDP 9216 1 1 1 1 1
Lintilä Mika (KESK) Vaasan vaalipiiri KESK 6147 1 1 1 1 1
Lohi Markus (KESK) Lapin vaalipiiri KESK 4634 1 1 0 1 0
Lundén Mikko (PS) Varsinais-Suomen vaalipiiri PS 5283 1 1 1 1 1
Luoma-aho Janne (PS) Keski-Suomen vaalipiiri PS 3943 0 0 0 1 0
Lyly Lauri (SDP) Pirkanmaan vaalipiiri SDP 4532 1 1 1 1 0
Löfström Mats (FÅ) Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri 10518 1 1 0 1 0
Malm Niina (SDP) Kaakkois-Suomen vaalipiiri SDP 8178 1 1 1 1 1
Marin Sanna (SDP) Pirkanmaan vaalipiiri SDP 35623 1 1 1 1 1
Markkanen Marju (SDP) Hämeen vaalipiiri SDP 4434 0 1 1 0 0
Marttinen Matias (KOK) Satakunnan vaalipiiri KOK 7616 1 1 1 1 1
Mattila Hanna-Leena (KESK) Oulun vaalipiiri KESK 6411 1 1 1 1 1
Mehtälä Timo (KESK) Oulun vaalipiiri KESK 5479 1 1 1 1 1
Meri Leena (PS) Uudenmaan vaalipiiri PS 6203 1 1 1 1 1
Meriluoto Laura (VAS) Savo-Karjalan vaalipiiri VAS 3355 1 0 1 0 1
Merinen Ville (SDP) Pirkanmaan vaalipiiri SDP 6271 1 1 1 1 1
Mikkonen Anna-Kristiina (SDP) Kaakkois-Suomen vaalipiiri SDP 5479 1 1 1 1 1
Mikkonen Krista (VIHR) Savo-Karjalan vaalipiiri VIHR 3971 1 0 1 0 1
Multala Sari (KOK) Uudenmaan vaalipiiri KOK 7175 1 1 1 1 1
Mykkänen Kai (KOK) Uudenmaan vaalipiiri KOK 15088 1 1 1 1 1
Mäenpää Juha (PS) Vaasan vaalipiiri PS 8029 1 1 1 1 1
Mäkelä Jani (PS) Kaakkois-Suomen vaalipiiri PS 5158 1 1 1 1 1
Mäkinen Riitta (SDP) Keski-Suomen vaalipiiri SDP 9718 1 1 1 1 1
Mäkynen Jukka (PS) Vaasan vaalipiiri PS 3178 0 0 0 1 0
Mäkynen Matias (SDP) Vaasan vaalipiiri SDP 6617 1 1 1 1 1
Määttä Matti (PS) Lapin vaalipiiri PS 2791 0 0 0 1 0
Niemi Veijo (PS) Pirkanmaan vaalipiiri PS 3129 1 0 0 1 0
Nieminen Mira (PS) Hämeen vaalipiiri PS 5389 1 1 1 1 1
Niikko Mika (PS) Uudenmaan vaalipiiri PS 2247 0 0 0 1 0
Nikkanen Saku (SDP) Varsinais-Suomen vaalipiiri SDP 5806 1 1 1 1 1
Nikula Lauri (KESK) Oulun vaalipiiri KESK 4760 0 1 0 1 0
Nivala Eija (KESK) Oulun vaalipiiri KESK 4356 0 1 0 0 0
Norrback Anders (RKP) Vaasan vaalipiiri RKP 5921 1 1 1 1 1
Nurminen Ilmari (SDP) Pirkanmaan vaalipiiri SDP 4782 1 1 1 1 1
Nylander Mikaela (RKP) Uudenmaan vaalipiiri RKP 4792 0 1 0 1 0
Ohisalo Maria (VIHR) Helsingin vaalipiiri VIHR 6926 1 1 1 1 1
Oinas-Panuma Olga (KESK) Oulun vaalipiiri KESK 5147 1 1 1 1 1
Ojala-Niemelä Johanna (SDP) Lapin vaalipiiri SDP 7107 1 1 1 1 1
Ollikainen Mikko (RKP) Vaasan vaalipiiri RKP 5391 1 1 1 1 1
Orpo Petteri (KOK) Varsinais-Suomen vaalipiiri KOK 17347 1 1 1 1 1
Ovaska Jouni (KESK) Pirkanmaan vaalipiiri KESK 6379 1 1 1 1 1
Paasi Martin (KOK) Uudenmaan vaalipiiri KOK 4591 0 1 1 0 1
Paatero Sirpa (SDP) Kaakkois-Suomen vaalipiiri SDP 5034 0 1 1 1 1
Partanen Karoliina (KOK) Savo-Karjalan vaalipiiri KOK 7153 1 1 1 1 1
Peitsaro Panu (LIIK) Kaakkois-Suomen vaalipiiri LIIK 3891 0 0 1 0 1
Pekonen Aino-Kaisa (VAS) Hämeen vaalipiiri VAS 4246 1 0 1 0 1
Peltokangas Mauri (PS) Vaasan vaalipiiri PS 14542 1 1 1 1 1
Peltonen Eemeli (SDP) Uudenmaan vaalipiiri SDP 5764 1 1 1 1 1
Perholehto Pinja (SDP) Uudenmaan vaalipiiri SDP 5835 1 1 1 1 1
Piisinen Jorma (PS) Uudenmaan vaalipiiri PS 7118 1 1 1 1 1
Pirkkalainen Riikka (KESK) Savo-Karjalan vaalipiiri KESK 4010 0 0 0 1 0
Pitko Jenni (VIHR) Oulun vaalipiiri VIHR 3664 1 0 0 0 0
Polvinen Mikko (PS) Oulun vaalipiiri PS 4296 1 1 1 1 0
Poutala Mika (KD) Uudenmaan vaalipiiri KD 4873 1 1 1 0 1
Puisto Sakari (PS) Pirkanmaan vaalipiiri PS 6591 1 1 1 1 1
Purra Riikka (PS) Uudenmaan vaalipiiri PS 42589 1 1 1 1 1
Päivärinta Susanne (KOK) Uudenmaan vaalipiiri KOK 6905 1 1 1 1 1
Ranne Lulu (PS) Hämeen vaalipiiri PS 10666 1 1 1 1 1
Ranta Raisa (VAS) Satakunnan vaalipiiri VAS 4263 0 1 1 0 1
Rantala Marcus (RKP) Helsingin vaalipiiri RKP 4855 0 1 0 0 0
Rantanen Mari (PS) Helsingin vaalipiiri PS 3817 1 0 0 0 0
Rantanen Piritta (SDP) Keski-Suomen vaalipiiri SDP 4747 1 1 1 1 1
Rasinkangas Merja (PS) Oulun vaalipiiri PS 4103 0 0 0 1 0
Razmyar Nasima (SDP) Helsingin vaalipiiri SDP 13848 1 1 1 1 1
Reijonen Minna (PS) Savo-Karjalan vaalipiiri PS 6663 1 1 1 1 1
Rintamäki Anne (PS) Vaasan vaalipiiri PS 5492 1 1 1 1 1
Risikko Paula (KOK) Vaasan vaalipiiri KOK 8349 1 1 1 1 1
Ronkainen Jari (PS) Hämeen vaalipiiri PS 4819 1 1 1 1 1
Rostila Onni (PS) Uudenmaan vaalipiiri PS 5002 1 1 1 1 1
Rydman Wille (PS) Helsingin vaalipiiri PS 3897 1 0 0 1 0
Rämäkkö Heli (VL) Vaasan vaalipiiri VL 2133 0 0 1 0 1
Räsänen Joona (SDP) Uudenmaan vaalipiiri SDP 4533 1 1 1 1 1
Räsänen Päivi (KD) Hämeen vaalipiiri KD 6961 1 1 1 0 1
Saarikko Annika (KESK) Varsinais-Suomen vaalipiiri KESK 8550 1 1 1 1 1
Salla Aura (KOK) Helsingin vaalipiiri KOK 4179 1 0 0 1 0
Sammallahti Tere (KOK) Uudenmaan vaalipiiri KOK 5265 1 1 1 1 1
Sangervo Julia (VIHR) Pirkanmaan vaalipiiri VIHR 3747 0 0 0 1 0
Saramo Jussi (VAS) Uudenmaan vaalipiiri VAS 4943 1 1 1 1 1
Sarkkinen Hanna (VAS) Oulun vaalipiiri VAS 6692 1 1 1 1 1
Sarkomaa Sari (KOK) Helsingin vaalipiiri KOK 5827 1 1 1 1 1
Satonen Arto (KOK) Pirkanmaan vaalipiiri KOK 6028 1 1 1 1 1
Savio Sami (PS) Pirkanmaan vaalipiiri PS 6009 1 1 1 1 1
Savola Mikko (KESK) Vaasan vaalipiiri KESK 6747 1 1 1 1 1
Seppänen Sara (PS) Lapin vaalipiiri PS 11145 1 1 1 1 1
Sillanpää Pia (PS) Vaasan vaalipiiri PS 3776 1 0 0 1 0
Simula Jenna (PS) Oulun vaalipiiri PS 9484 1 1 1 1 1
Siponen Markku (KESK) Savo-Karjalan vaalipiiri KESK 5514 1 1 1 1 1
Sirén Saara-Sofia (KOK) Varsinais-Suomen vaalipiiri KOK 6651 1 1 1 1 1
Skinnari Ville (SDP) Hämeen vaalipiiri SDP 5983 1 1 1 1 1
Strand Joakim (RKP) Vaasan vaalipiiri RKP 7065 1 1 1 1 1
Strandman Jaana (PS) Kaakkois-Suomen vaalipiiri PS 5168 1 1 1 1 1
Suhonen Timo (SDP) Savo-Karjalan vaalipiiri SDP 6482 1 1 1 1 1
Talvitie Mari-Leena (KOK) Oulun vaalipiiri KOK 5578 1 1 1 1 1
Tanus Sari (KD) Pirkanmaan vaalipiiri KD 6103 1 1 1 0 1
Tavio Ville (PS) Varsinais-Suomen vaalipiiri PS 15063 1 1 1 1 1
Toveri Pekka (KOK) Uudenmaan vaalipiiri KOK 9653 1 1 1 1 1
Tuppurainen Tytti (SDP) Oulun vaalipiiri SDP 12140 1 1 1 1 1
Tynkkynen Oras (VIHR) Pirkanmaan vaalipiiri VIHR 5398 1 1 1 1 1
Tynkkynen Sebastian (PS) Oulun vaalipiiri PS 17381 1 1 1 1 1
Valkonen Ville (KOK) Varsinais-Suomen vaalipiiri KOK 5719 1 1 1 1 1
Valtola Oskari (KOK) Kaakkois-Suomen vaalipiiri KOK 4326 1 1 1 1 0
Valtonen Elina (KOK) Helsingin vaalipiiri KOK 32406 1 1 1 1 1
Vestman Heikki (KOK) Uudenmaan vaalipiiri KOK 9837 1 1 1 1 1
Vigelius Joakim (PS) Pirkanmaan vaalipiiri PS 10111 1 1 1 1 1
Viitala Juha (SDP) Satakunnan vaalipiiri SDP 4235 1 0 0 1 0
Viitanen Pia (SDP) Pirkanmaan vaalipiiri SDP 4112 1 0 0 1 0
Vikman Sofia (KOK) Pirkanmaan vaalipiiri KOK 7552 1 1 1 1 1
Viljanen Eerikki (KESK) Uudenmaan vaalipiiri KESK 2781 1 0 0 1 0
Virolainen Anne-Mari (KOK) Varsinais-Suomen vaalipiiri KOK 4314 0 1 0 0 0
Virta Sofia (VIHR) Varsinais-Suomen vaalipiiri VIHR 5523 1 1 1 0 1
Virtanen Sami (SDP) Kaakkois-Suomen vaalipiiri SDP 4570 0 1 1 0 1
Vornanen Timo (PS) Savo-Karjalan vaalipiiri PS 6479 1 1 1 1 1
Vähämäki Ville (PS) Oulun vaalipiiri PS 4925 1 1 1 1 1
Väyrynen Ville (KOK) Keski-Suomen vaalipiiri KOK 7166 1 1 1 0 1
Väänänen Harri (PS) Savo-Karjalan vaalipiiri PS 4651 0 1 1 1 1
Väätäinen Nanna (PS) Savo-Karjalan vaalipiiri PS 2790 0 0 0 1 0
Väätäinen Tuula (SDP) Savo-Karjalan vaalipiiri SDP 4403 1 1 0 1 0
Wallinheimo Sinuhe (KOK) Keski-Suomen vaalipiiri KOK 7467 1 1 1 1 1
Werning Paula (SDP) Kaakkois-Suomen vaalipiiri SDP 5048 1 1 1 1 1
Wickström Henrik (RKP) Uudenmaan vaalipiiri RKP 7302 1 1 1 1 1
Zyskowicz Ben (KOK) Helsingin vaalipiiri KOK 12615 1 1 1 1 1
Östman Peter (KD) Vaasan vaalipiiri KD 6438 1 1 1 1 1

Kolmelle prosentille ehdokkaista nykyinen tapa olisi ainoa keino päästä eduskuntaan, ja 78 % ehdokkaista läpimeno olisi taattu olisi tapa mikä tahansa

Kuten listasta huomaa, vain kuusi ehdokasta on sellaisia jotka pääsisi läpi vain nykyisellä tavalla. Ja 156 ehdokasta olisi sellaisia jotka pääsisi läpi ihan millä vain tavalla. Loput 38 nykyisellä tavalla valittua ehdokasta eli 19 % valituista olisi sellaisia jotka pääsisi nykyisen tavan lisäksi myös 1-3 vaihtoehtoisella tavalla eduskuntaan, mutta ei kaikilla vertailuun mukaan otetuilla tavoilla.

Loput 47 ehdokasta listalla olisi sellaisia jotka pääsisi läpi yhdellä tai useammalla vaihtoehtoisella tavalla, mutta ei nykyisellä tavalla.

Vaalitavan muutoksella ei siis olisi suuri vaikutus, joten olisiko sitä mitään järkeä lähteä edes muuttamaan? Tutkitaan.

Puolueiden paikkamäärät eri vaalitavoilla


Nykyinen tapa vs. henkilövaalit

Henkilövaaleissa keskusta näyttäisi pärjäävän parhaiten, ja tämä trendi oli nähtävissä myös vuoden 2019 vaalituloksesta. Myös SDP ottaisi henkilövaaleissa hieman nykyistä enemmän paikkoja (tosin 2019 vaaleissa SDP:n paikkamäärä olisi ollut sama riippumatta siitä olisiko ollut henkilövaalit tai nykyinen vaalitapa).

Henkilövaaleissa PS ja vasemmisto pärjäisi huonommin (myös 2019 datan perusteella), ja vihreillä olisi myös ajoittain hankaluuksia saavuttaa samaa paikkamäärää kuin nykyisellä vaalitavalla.

Pienpuolueista Liike Nyt! tulos olisi sama kuin nykyisellä vaalitavalla, ja luonnollisesti Ahvenanmaalta löytyisi myös yksi edustaja joka pääsisi TOP200 joukkoon. 2019 myös piraattien ehdokkaana ollut Petrus Pennanen olisi päässyt läpi jos meillä olisi käytössä henkilövaalit.

Nykyinen tapa vs. Sainte-Laguë

Hetkinen, aiemminhan totesin että Sainte-Laguë ei suosi niin paljoa isoja puolueita, mutta sekä 2023 että 2019 graafeissa on selvästi näkyvissä PS huima paikkamäärän nousu Sainte-Laguë menetelmää käyttäessä?

Kyllä. Nousu on huima ja yllätti itsenikin. En kuitenkaan usko että Sainte-Laguë olisi jokin vika joka suosisi sittenkin suuria puolueita, vaan näyttäisi enemmänkin siltä että pinnan alla kuplii. PS on nykyisellä vaalitavalla ehkä eniten ehdokkaita jotka ovat juuri ja juuri viivan alla etteivät päässeet eduskuntaan. Koska Sainte-Laguë tasoittaa ääniharavoiden vaikutusta, nämä henkilöt sijoittuisi paremmin, joka selittäisi tuloksen. Tämä on kuitenkin puhdasta spekulointia eikä minulla ole esittää mitään luotettavaa analyysia suuntaan tai toiseen tämän spekulaation tueksi.

Muita hyötyjiä Sainte-Laguë kanssa näyttäisi olevan ainoastaan SDP ja keskusta, joiden tulos olisi vain hieman parempi kuin nykyisellä vaalitavalla. KD ja vasemmisto häviäisi useamman paikan Sainte-Laguë käyttäessä, ja kokoomus ja vihreät häviäisi myös jokusen paikan.

Nykyinen tapa vs. ilman vaalipiirejä tapahtuva valinta

Muistutus: “ilman vaalipiiriä” on tässä siis tapa jossa ehdokasasettelu ja äänestäminen noudattaa vaalipiiriajattelua, mutta tuloksia laskettaessa puolueet kerryttäisi oman äänisaaliin koko maan äänistä. Tämä ei siis ole tapa jossa kuka tahansa voisi äänestää ketä tahansa (tämä vaatisi simulointia, kun taas tässä artikkelissa tehdään analysointia).

Eli mitä tapahtuisi jos ääntenlaskussa puolueen potti kerrytettäisiin kaikista vaalipiireistä ja jaettaisiin kuten vaalitapa edellyttää kaikkien puolueen ehdokkaiden kesken?

Näyttäisi että tämä tapa olisi kaikkein reiluin sen osalta että isot puolueet eivät oikeasti olisi enää niin isoja, ja pienet puolueet pääsisivät läpi hieman helpommin.

Sekä 2023 että 2019 datassa pystyisi näkemään että D’Hondt ilman vaalipiirejä olisi lievästi suosiollisempi isoille puolueille kuin Sainte-Laguë ilman vaalipiirejä. Mutta molemmissa olisi nähtävissä sama efekti: nykyiseen vaalitapaan verrattuna suuret puolueet (KOK, PS, SDP) ei saisi ihan niin paljon paikkoja kuin nykyisellä tavalla, kun taas pienet ja keskikokoiset puolueet kasvattaisivat kansanedustajapaikkoja jopa ihan merkittävästi.

Olisiko tässä tavassa sitten riskinä se että Lapista ei enää tulisi ikinä ehdokkaita vaan ehdokkaat olisi aina isoimpien kaupunkien ehdokkaita joissa äänestysmäärät on isompia ja joka loogisesti ajateltuna vaikuttaisi näin?

Tarkastellaan seuraavaksi siis paikkajakoja per vaalipiiri!

Paikkajako vaalipiireissä eri vaalitavoilla


Koska D’Hondt että Sainte-Laguë vaalipiirejä käyttäessä pohjautuu samaan vaalipiirien paikkamääriin, on ylläolevissa graafeissa näiden molempien arvo koko ajan sama. Huomio kannattaa kiinnittää siis henkilövaalien palkkiin sekä palkkeihin jotka kuvaa D’Hondt että Sainte-Laguë ilman vaalipiirejä.

Henkilövaalien vertautuminen nykytilanteeseen

Henkilövaaleissa selvä voittaja paikkojen suhteen olisi Helsinki. Myös Häme ja Oulu saisi henkilövaaleissa jonkin verran lisäpaikkoja. Ja ehkä hieman yllättäen, ajoittain myös Lappi ja Vaasa voisi olla voittajia paikkamäärien suhteen verrattuna nykytilanteeseen. Häviäjiä olisi Uusimaa ja Savo-Karjala, ja muissa vaalipiireissä näkyisi pientä heiluntaa.

Vaalipiirittömien vaalien vaikutus paikkajakoon

Jos kaikki äänet laitettaisiin puolueen yhteiseen pottiin, paikkajaon tulokset muuttuisivat mielenkiintoisiksi. Helsinki ei välttämättä olisi voittaja paikkamäärissä joka kerta, ja Uusimaakin saisi vaihtelua nykytilanteeseen verrattuna. Yllättäen vaikuttaisi siltä että alueellisia voittajia voisi olla Häme, ja ajoittain myös Varsinais-Suomi. Pienimmissä vaalipiireissä kuten Lapissa ja Satakunnassa tulokset mukailisi hyvinkin lähellä nykyistä paikkajakoa.

Oma mielipiteeni

Oma mielipiteeni on että nykyisellä vaalijärjestelmällä Suomi on suuntaamassa kohti kolmipuoluejärjestelmää. Tämä ei välttämättä ole huono asia, mutta tämä karsisi valtavan määrän potentiaalia poliittiselta pelikentältä. Jos olisin diktaattori, määräisin jo ensi vaaleista lähtien käyttämään Sainte-Laguë ilman vaalipiirejä koska tällä pystyttäisiin varmistamaan se että puolueissa on väriä ja omaa ydinosaamista ja tällä varmistettaisiin että Suomen suuntaa ei määrittele juuri ja juuri yli puolet, vaan mahdollisimman monen kansalaisen ääni näkyisi eduskunnassa ja sitä myötä myös politiikassa.

Pienten puolueiden läpipääsy on nykyisellä järjestelmällä tehty aivan liian vaikeaksi kun kolme isointa puoluetta haalii lähelle 70 % kaikista edustajapaikoista samalla kun prosentuaalisesti kolmea isointa kannattaa noin 60 % kansasta. 8-10 % epäsuhta kannatusprosentin vs. paikkamäärän välillä on kuitenkin 16-20 kansanedustajapaikkaa.

Reilun demokratian nimissä nykyistä vaalitapaa tulisi tarkastella kriittisesti. Ehdottamani ei välttämättä ole se parhain, mutta se vaikuttaisi olevan askel demokraattisempaan Suomeen.

Miten analyysi suoritettiin

Analyysia varten latasin tulostiedot osoitteista tulospalvelu.vaalit.fi/EKV-2019/fi/ladattavat_tiedostot.html ja tulospalvelu.vaalit.fi/EKV-2023/fi/ladattavat_tiedostot.html (vuoden 2023 aineistona on käytetty vahvistamattomia tuloksia koska tarkastetut tulokset eivät olleet vielä saatavilla tätä kirjoittaessa). Tämän jälkeen kehittämäni skripti parsi tiedostoista kaikki ehdokkaat, äänimäärät, puolueet, vaaliliitot, ja vaalipiirit. Tätä parsimistietoa hyödynnettiin seuraavassa vaiheessa eli kun laskettiin vaihtoehtoisten vaalitapojen tuloksia.

Skriptiä ei ole tarkistettu muuten kuin siten että on varmistettu että jokainen valittu vaalitapa palautti aina 200 ehdokasta, ja siten että skripti ei aiheuta mitään virhetilanteita. Skriptissä siis saattaa olla loogisia virheitä ja ne virheet saattavat näkyä ylläolevissa tuloksissa. Arvioni mukaan nämä mahdolliset loogiset virheet eivät kuitenkaan voi olla merkittäviä, eli yllä esitettyjä analyysituloksia voinee pitää melko luotettavina.

Skriptiä ei ole painotettu mitenkään vaan se suorittaa tulokset puhtaasti matemaattisilla kaavoilla joita eri vaalitavat edellyttää. Tuloksista ei ole piilotettu yhtäkään tietoriviä, eikä tuloksiin ole lisätty manuaalisesti yhtäkään tietoriviä. Esitetyn taulukon tietosisältö on skriptin ulosanti matemaattisin perustein esitetty sellaisenaan.

Kirjoittaja on ICT-alalla koodaamista työkseen yli 20 vuotta tehnyt ammattilainen sekä Avoimen Puolueen kansanedustajaehdokas vuodelta 2023, jolta löytyy intohimoa politiikkaan ja tilastomatematiikkaan. Kuitenkin hyvä huomioida että politiikkaa tai tilastomatematiikkaa kirjoittaja ei ole opiskellut muuten kuin omatoimisesti, joten anteeksipyyntö jo etukäteen HC-osaajien suuntaan jos jossain kohden terminologia ei täsmää totuttua 😉

– Jouni Tuovinen
Twitter: @jounituovinen
Facebook: @jounituovinenpolitiikka

6 kommenttia. Leave new

 • Mielenkiintoinen vertailu. Mutta jäin miettimään, miten on mahdollista, että Sainte-Laguë:ssa esim. KD menettäisi 3 paikkaa, kun nyt kaikki 5 valittua oli puolueensa eniten ääniä saaneita omassa vaalipiirissään? Samoin Hjallis näyttäisi jäävän ilman paikkaa. Sainte-Laguë:ssa kuitenkin jakajien kertoimet (tai niiden suhde) suurenevat verrattuna nykyiseen D’Hondtiin.

  Vastaa
  • Jouni Tuovinen
   6.4.2023 22:42

   Hyvä kommentti, kommentoin tähän lennossa:
   Essayah ja Östman menisi läpi kaikilla tavoilla

   Poutala näyttäisi tippuvan koska Uusimaalla PS on todella vahva. Sainte-Laguë tasoittaa mutta myös näköjään voimistaa jos “kuplintaa”. Tämä on nähdäkseni “normaali” reaktio tässä tapauksessa

   Räsäsen paikan vaikuttaisi syövän keskustan ja perussuomalaisten yhteisvaikutus. Tuo pitää tarkastaa koska näyttää vähän oudolta. Myös Tanusin paikan tippuminen SDP:lle vaikuttaa oudolta. Voi olla että koodissa on logiikkavirhe, täytyy tutkia ja korjata jos löytyy!

   Kiitos huomiosta!

   Vastaa
  • Jouni Tuovinen
   8.4.2023 18:51

   Nyt selvitetty, se on itseasiassa tuo Ruotsin malli jossa eka jakaja 1,4. Tuota kun käyttää niin puolueen ääniharavakaan ei välttämättä pääse läpi jos toiselle tulee 3x enemmän ääniä. Logiikka oikein mut jännän efektin saa aikaiseksi.

   Pitänee jossain vaiheessa kokeilla analysoida puhtaalla Sainte-Laguëlla ja katsoa miten muuttuu vs. Ruotsin malli.

   Kiitos vielä kerran hyvästä huomiosta!

   Vastaa
   • Kiitos vastauksista! Tuosta Ruotsin mallista huolimatta vaikuttaa silti vähän erikoiselta, että suurempien puolueiden ehdokkaita nousisi pienempien puolueiden ääniharavien ohi.

    Puolueen eniten ääniä saaneen jakajana D’Hondtissa on 1 ja Ruotsin mallissa 1,4, joten vertausluku Ruotsin mallissa on 1/1,4 = 71,4 % siitä, mitä se oli D’Hondtissa.
    Vastaavasti puolueen 2. eniten ääniä saaneen vertauslukujen suhde on 2/3 = 66,7 %,
    3. eniten ääniä saaneen vertauslukujen suhde on 3/5 = 60 %,
    4. eniten ääniä saaneen vertauslukujen suhde on 4/7 = 57,1 % jne.

    Eli tässäkin mallissa vertausluku pienenee aina suhteessa enemmän, mitä korkeampi järjestysluku puolueen sisällä on.

    Esim. Uudellamaalla Mika Niikko oli Perussuomalaisten 8. eniten ääniä saanut, joten hänen vertauslukunsa Ruotsin mallissa olisi 8/15 = 53,3 % siitä, mitä se oli D’Hondtissa. Tästä huolimatta Mika Niikko olisi taulukon mukaan päässyt läpi Ruotsin mallilla, mutta Hjallis ja Poutala eivät, vaikka hänen vertauslukunsa pienenisi suhteessa paljon enemmän.

    Vastaa
 • Jos katsotaan vielä Ylen tulospalvelusta puolueiden äänimääriä Uudellamaalla, niin
  PS 102 689 ääntä
  Liike Nyt 21 111 ääntä
  KD 19 717 ääntä

  Vertausluvut nykyisellä vaalitavalla (D’Hondt):
  Hjallis 21 111 / 1 = 21 111
  Poutala 19 717 / 1 = 19 717
  Niikko 102 689 / 8 = 12 836

  Vertausluvut Ruotsin mallilla:
  Hjallis 21 111 / 1,4 = 15 079
  Poutala 19 717 / 1,4 = 14 084
  Niikko 102 689 / 15 = 6 846
  eli Ruotsin mallissa Niikon vertausluku pienenisi suhteessa vielä enemmän.

  Mutta kerro toki, jos olen ymmärtänyt vaalitavan väärin!

  Vastaa
  • Jouni Tuovinen
   12.4.2023 14:56

   Tarkastin uusimaan vielä kertaalleen manuaalisesti ja sieltä vahvistui että on kuin onkin joku bugi koodissa. Poutala oli manuaalitarkastuksessa sijalla 21 kun käytin Sainte-Laguë jakajia.

   Mainio bongaus, kiitos. Pitää tällä viikolla tsekata missä kohden koodi menee vikaan.

   Vastaa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Fill out this field
Fill out this field
Syötä kelvollinen sähköpostiosoite.
You need to agree with the terms to proceed

Edellinen artikkeli
Ehdokas esittäytyy: Janne F. J. Korhonen
Seuraava artikkeli
Vapaa, avoin ja demokraattinen Eurooppa!
Valikko