Mitä tehdään koulujen ilmanvaihdolle, nuorten mielenterveydelle ja sähköpotkulaudoille?

Kaupunginvaltuuston kokouksen asialista oli 21.10. pitkä, yhteensä 20 kohtainen. Listalla olleet Petruksen omat aloitteet valitettavasti pöydättiin ajanpuutteen vuoksi ja siirtyvät jälleen käsiteltäväksi myöhempänä ajankohtana. Kokouksen tärkeimpinä nostoina ovat mm. Grunskolan Norsenin perusparannusasia, nuorten aloitteista muutama kohta, kauppatorin lokkiongelmaan paneutuminen sekä keskustelu sähköpotkulautojen villinä rehottavasta parkkeerauksesta kaduilla.

Kaupunginvaltuuston hyväksymä Grundskolan Norsen, Cygnaeus enhetenin perusparannus oli kokouksen tärkeimpiä asioita. Myös HBL kirjoitti artikkelissaan kouluun liittyvästä valtuustokeskustelusta. Petrus toi esille puheenvuorossaan hieman mustavalkoisen suhtautumisen perusparannussuunnitelmassa. Vanhan ja historiallisen koulun ollessa kyseessä pitäisi kiinnittää erityistä huomiota kestävään ratkaisuun, joka ei johda ns. ojasta allikkoon muutaman vuoden kuluessa. Mutkien oikominen johtaa helposti uusiin remontteihin lähitulevaisuudessa, mikä ei ole kenenkään kannalta toivottavaa.

Pennanen peräänkuulutti rakennusalan asiantuntijoiden mielipidettä painovoimaisen ilmanvaihtoratkaisun hyödyistä nyt suunnitellun koneellisen sijaan. Vanhassa rakennuksessa koneellinen ilmanvaihto tuo mukanaan mm. ilmatiiviysongelman ja ilman kuivumisen talviaikana. Nämä puolestaan altistavat mm. hengitystieinfektioille ja vatsataudeille. Ruotsissa viimeisen parinkymmenen vuoden aikana toteutetut vanhojen koulujen vastaavat remontit on tehty modernisoidulla painovoimaisella ilmastoinnilla (lisättyä automaatiota ja tehostuspuhaltimia ilman massiivisia koneita) ja ne ovat onnistuneet siellä hyvin. Valtuutettu Wallgrenin teki ponnen asiasta, missä painovoimaiseen ilmastointiin panostettaisiin tulevaisuudessa enemmän. Tätä kannatamme.

Nuorten aloitteet oli koottu yhteen tähän kokoukseen ja tärkeänä aloitteena oli mm. vertaistukiryhmiä välitunneille. Ideana on tuoda esimerkiksi mielenterveysapua tarvitseville tukiryhmiä, joihin voisi ottaa osaa välitunneilla. Ajatus on kannatettava, mutta vaatii hieman työstöä. Esimerkiksi oma-aloitteisuus on ongelma aikuisille saati sitten avuntarpeessa olevalle nuorelle. Häpeä on toinen huomioitava seikka, joka hankaloittaa olennaisesti nuoren hakeutumista avun piiriin. Välitunneilla olevat tukiryhmät voivat olla oiva väylä tiedonlevittämiseen ja stigman häivyttämiseen mielenterveysasioiden ympärilta. Lisäksi kyseiset tukiryhmät voivat rohkaista nuorta hakeutumaan yksilöllisen keskustelun piiriin, missä vaikeiden asioiden käsittely on helpompaa.

Toinen vahvasti edelliseen liittyvä aloite sisälsi vanhemmille suunnattua infopakettia internetiin. Eli miten oireilevan nuoren kanssa tulisi toimia, informaatiota vanhempien asemaan ja heidän toiminnan vaikutuksesta nuoreen sekä välineitä lapsen auttamiseen. Näitä infopaketteja on jo saatavilla netissä, mutta niiden löytäminen voi olla haastavaa. Pennanen käytti puheenvuoron ja esitti suoran, kasvotusten käytävän keskustelun merkitystä esimerkiksi vanhempainiltojen yhteydessä.

Nuorten aloitteissa oli myös huoli kesätyöpaikkojen saatavuudesta. Helsingissä on vuosittain noin 10 000 yhdeksäsluokkalaista ja kaupunki tarjoaa kesätöitä noin 900:lle nuorelle. Kokemus työelämästä varhaisessa vaiheessa on erittäin tärkeää, jolla ehkäistäisiin osaltaan syrjäytymistä. Helsingissä olisi hyvä harkita ainakin kokeilua, jossa jokaiselle yhdeksäsluokkalaiselle tarjottaisiin mahdollisuus edes lyhyeen kesätyöjaksoon, jotta jokainen saisi kosketuksen työelämään ja sen vaatimuksiin.

Otto Meren aloitteesta Kauppatorin lokkiongelman lieventämiseksi käytiin pikainen keskustelu. Petruksen oma aloite pienpetojen pesimisen edistämisestä jäi pöydälle, mutta tähän liittyen Pennanen käytti puheenvuoron, jossa toi esille kuinka luonnon monimuotoisuuden lisäämisellä kyettäisiin vaikuttamaan haitallisten eläinten kantoihin.

Viimeisenä nostona vielä sähköpotkulautojen pysäköintiongelmaan liittyvä aloite. Tällä hetkellä skuutit lojuvat usein pitkin jalkakäytäviä ja porttikonkeja ja täten estävät kulkemisen tai ovat pahasti jalankulkijoiden tiellä. Etenkin näkövammaisille tai muuten huonosti liikkuville esteettömyys on erityisen tärkeää. Yhtenä ratkaisuna on esitetty erityisiä pysäköintialueita sähköpotkulaudoille. Tätä ei kuitenkaan nähdä kovinkaan kannatettavana ajatuksena mm. katutilan rajallisuuden vuoksi. Lisäksi pysäköinninvalvojien ehdotettu puuttuminen potkulautojen parkkeeraukseen on ongelmallinen. Parempana lähtökohtana Pennanen esitti parempaa pysäköinninohjausta sovelluksessa jolla potkulautoja käytetään.

Tässä lyhyesti valtuuston kokouksen antia. Seuraava kokous onkin jo alkavan viikon keskiviikkona 4.11. Avoimen blogiin tulee raporttia myös sieltä.

Valtuustosihteeri

K-P Mesterton

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Fill out this field
Fill out this field
Syötä kelvollinen sähköpostiosoite.
You need to agree with the terms to proceed

Edellinen artikkeli
Korjataan euron valuvika
Seuraava artikkeli
Avoin Puolue toimii: Lisää luontoa kaupunkiin ja jarrua Apotti-tuhlaukselle
Valikko