Luontoa, työntekijöiden kuulemista ja läpinäkyvyyttä kaupunginvaltuustossa

Helsingin Avoimen valtuustoryhmän uutena sihteerinä on aloittanut Kari-Pekka Mesterton. Tässä hänen raporttinsa tämän viikon kokouksesta, jossa esityslistalla oli paljon valtuutettujen aloitteita mutta pääsimme kuudessa tunnissa vasta alkuun. Kaupunkiluonnosta, työntekijöiden osallistumisesta päätöksentekoon ja kaupungin palveluostojen läpinäkyvyydestä ehdittiin kuitenkin jutella perusteellisesti.

Valtuustossa oli ensimmäistä kertaa maskipakko, kuten kuvassa näkyy. Keskustelu oli siis sekä rauhallista että turvallista 🙂

Kaupunginvaltuuston kokous 7.10.2020

Jo ennakkoon pitkäksi arvioitu kokous ei pettänyt tässä suhteessa, vaan asialistan 34 asiasta päästiin vain kohtaan 12 ja loput pöydättiin ajan loputtua. Näin ollen Petrus Pennasen aloitteet petoeläinten pesimisen tukemisesta, viihtyvyyden ja yhteisöllisyyden lisäämisestä korttelipihoilla (yhteisaloite Atte Harjanteen kanssa) ja viherkertoimen käytöstä luonnon monimuotoisuuden lisäämiseen kantakaupungissa (yhteisaloite Harjanteen kanssa) jäivät käsiteltäväksi tulevaisuudessa.

Aikaa veivät erityisesti keskustelua kirvoittaneet aloitteet 100 000 uudesta puusta Helsinkiin, henkilöstön pysyvästä edustuksesta ja valvonnan laajentamisesta pelastuslautakunnassa sekä aloite kaupungin ulkopuolisista asiantuntijapalveluostoista.

Petrus Pennasen tukema Vihreiden aloite 100 000 uudesta puusta Helsinkiin herätti keskustelua ja sai positiivisen vastaanoton. Aloite sai kannatusta ja nähtiin hyvänä kehityksenä viheralueiden kehittämiseksi ja viihtyvyyden lisäämiseksi seuraavien 15 vuoden aikana, jolloin puut on tarkoitus istuttaa. Avoimen puolueen Pennanen nosti puheenvuorollaan esiin kysymyksen uusien puiden istutuksen ja kaadettavien puiden suhteesta. Eli lähtökohtaisena tarkoituksena ei olisi kaataa vanhoja puita uusien taimien tieltä (vrt. Kaivopuisto, Mechelininkatu viime vuosilta). Myös nimikkopuiden nimeämisestä uusille syntyville helsinkiläisille keskusteltiin. 100 000 uuden puun aloite on hyvin linjassa Helsingin kaupunkistrategian kanssa, jossa kaupunki on sitoutunut Helsingin hiilineutraaliuteen vuoteen 2035 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi puilla on iso rooli hiilinieluina. Asiasta kirjoitti myös Helsingin Sanomat torstaina 8.10.2020.

Vasemmiston Outi Alasen aloitteesta henkilöstön pysyvästä edustuksesta ja valvonnan laajentamisesta pelastuslautakunnassa keskusteltiin laajasti. Petrus nosti puheenvuorollaan esiin mm. päätöksentekijöiden etäisyyden asiakasrajapinnasta ja täten esittelijöiden jonkinasteisen tietämättömyyden mitä varsinaisesti asiakkaiden kanssa tapahtuu. Henkilöstön edustajan läsnäolo- ja puheoikeus parantaisi päätösten tietopohjaa ja laatua. Lisäksi Pennasen mukaan helsinkiläisten pelastustyöntekijöiden akuutti palkkakuoppa olisi huomioitu ja siihen puututtu jo aiemmin, mikäli aloitteen mukainen edustus olisi olemassa.

Veronika Honkasalon aloite ja palautusesitys Helsingin kaupungin ulkopuolisista asiantuntijapalveluostoista piti puheenjohtajan kiireisenä puheenvuorojen jakamisessa. Pitkällisen keskustelun päätteeksi palautusesitys hylättiin äänestyksessä ja päätösehdotus hyväksyttiin. Petrus peräänkuulutti selkeyttä ja johdonmukaisuutta kaupungilta saatuihin tietoihin satojen miljoonien ostopalvelusta, mm. tarkennuksia henkilöstövuokrafirmojen käytöstä ja kuluista.

Kuten alussa mainittua, Petruksen omat aloitteet jäivät ajanpuutteen vuoksi pöydälle. Lisäksi pöydättiin tärkeä aihe mielenterveyden ensiapukoulutuksesta oppilaille ja opettajille. Tämä koskee oppilaita ala-asteelta toisen asteen koulutukseen ja kuulemme aiheesta toivottavasti lisää lähitulevaisuudessa.

Valtuustosihteeri
K-P Mesterton

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Fill out this field
Fill out this field
Syötä kelvollinen sähköpostiosoite.
You need to agree with the terms to proceed

Edellinen artikkeli
Estetäänkö Avoimen Puolueen rekisteröinti kuntavaaleihin?
Seuraava artikkeli
Korjataan euron valuvika
Valikko