Tervetuloa ehdokkaaksi kuntavaaleihin ja mukaan tekemään kuntavaalien järkevin ohjelma!

kuntavaalit

Kuka tietäisi sinua paremmin mikä on kuntasi kehittämisessä tärkeintä? Lähde ehdolle vaaleissa 2021. Nyt on sinun vuorosi vaikuttaa. 

Kuntapolitiikka on todella hauskaa ja motivoivaa, koska siinä voimme konkreettisesti parantaa ympärillämme olevien ihmisten elinympäristöä ja hyvinvointia. 

Avoimen puolueen ehdokkaat

+ toimivat politiikassa tutkitun tiedon pohjalta, ja olemme myös avoimia muuttamaan kantojamme jos ne osoittautuvat vääriksi

+ kunnioittavat muita ihmisiä ja heidän yhtäläistä ihmisarvoaan

Kun pääsemme luottamustehtävään, emme vain istu hiljaa ja äänestä tyhjää! 

Sen sijaan

+ Yritämme perehtyä käsiteltäviin asioihin

+ Teemme rakentavia, hyödyllisiä ja tosiasioihin pohjautuvia aloitteita ja ehdotuksia

+ Teemme yhteistyötä eri ryhmien kanssa siitä mistä olemme samaa mieltä

+ Lisäämme päätöksenteon avoimuutta ja ymmärrettävyyttä pitämällä valtuustoryhmien kokoukset avoimina ja viestimällä selkeästi.

Ehdokkaaksi lähteville tarjoamme tukea viestintään ja kuntapolitiikassa toimimiseen. 

Julkistetut ehdokkaamme

Sara-Araminta Malli, Tampere

“Kannustava selviytymispaketti, jolla on kyky ja tarve auttaa sekä kuunnella muita!”

Tapani Smått, Tampere

Terhi Simola, Tampere

Pekka Issakainen, Ilomantsi

Toni Sepperi, Loviisa

Armi Kunnaala, Helsinki

Kristiina Järvenpää, Helsinki

Holger von Troil, Kauniainen

Mikael Porjo, Hyvinkää

Avoin kuntavaaliohjelma tehdään yhdessä

Alla on kuntavaaliohjelmamme runko, jota saa mielellään täydentää ja parantaa! Päivitämme ohjelmaa yhdessä puolueaktiivien kanssa ja saamamme palautteen sekä asiantuntijoiden kommenttien perusteella.

Kannattaa lähteä mukaan jo nyt, ainakin jos sinulla on hyviä ideoita! Kirjoita kommenttisi kommenttiekenttään sivun loppuun tai laita mailia osoitteeseen info@avoinpuolue.fi, jos sinulla on isompia ideoita kuten kuntasi oma ohjelma!

Avoimen puolueen kuntavaaliohjelma 1.0

Avoin Puolue kamppailee vaaleissa vapauden, ihmisten ja tulevaisuuden ratkaisujen puolesta. Perusarvojamme ovat kaikkien ihmisten yhdenvertaisuus ja kunnioitus, tieteeseen perustuva päätöksenteko ja ympäristön suojelu. Ihmisten puolesta toimimme keskittymällä erityisesti heikoimmassa asemassa olevien olojen parantamiseen.

Yleinen teemamme on resurssien tehokkaampi käyttö. Konkreettinen esimerkki ovat vajaakäytetyt tilat keskustoissa ja asuinalueilla. Kaupunkien toimistot ja koulut voidaan ottaa kansalaisten käyttöön Varaamo-sovelluksella ja siihen liitetyllä karttapalvelulla. Palvelua kehitetään Suomen kaupunkien yhteisprojektina Helsingin valtuustoryhmämme tekemän ehdotuksen pohjalta.

Meille on selvää, että resurssit ovat rajallisia. Tämä koskee kunnan työntekijöiden, luonnon ja talouden kantokykyä. Emme voi lisätä menoeriä miettimättä, mistä ne katetaan.

Suomen suurista kaupungeista kaikkien muiden kuin Helsingin talous on vahvasti miinuksella, ja kolme neljäsosaa kaikista Manner-Suomen kunnista teki 2019 negatiivisen tuloksen. Muuttotappiokuntien toimintoja on pakko yhdistää. Pienten kuntien lakisääteisissä tehtävissä on voitava keskittyä asukkaiden hyvinvoinnin kannalta oleellisiin palveluihin. 

Haluamme että kuntien hallinto on läpinäkyvää ja ymmärrettävää äänestäjille. Siksi kannatamme tärkeiden toimielinten kokousten avaamista yleisölle suorien verkkolähetysten kautta sekä kapulakielisten päätösehdotusten ja viestinnän selkeyttämistä. 

Eri-ikäisten ihmisten pitäisi voida käyttää kunnan palveluja helposti. IT-osaamisen ja -koulutuksen kultamaassa Suomessa on jo liian monta murheellista hankalasti käytettävän ja liian kalliin julkisen ohjelmiston tarinaa.

Ilmastonmuutos ja ympäristö

Ilmastonmuutoksen torjunnassa on keskitetty hyviltä kuulostaviin tavoitteisiin ja julkilausumiin toimivien keinojen jäädessä vähemmälle huomiolle. Ilmastonmuutosta torjuu vain päästöjen tuntuva vähentäminen – ei riitä että voimalan kyljessä lukee “bio” ja “uusiutuva”. 

Suomen kunnissa suurin päästöjen lähde on yleensä lämmitys. Esimerkiksi Helsingissä kaukolämpö tuottaa yli puolet kaikista kaupungin päästöistä. Hiiltä ja muita fossiilisia polttoaineita on pyritty korvaamaan biomassan eli käytännössä puun poltolla. Biomassan poltto on kuitenkin vähäpäästöistä vain vähissä määrin saatavilla olevan jäte- ja hukkapuun osalta, metsien hakkaaminen uuniin ei ole vähäpäästöistä nähnytkään. Kaukolämmön vähäpäästöinen tuotanto koko Suomessa biomassalla on yksinkertaisesti mahdotonta. 

Vähäpäästöisiä kaukolämmön lähteitä ovat sarjatuotettu pienydinvoima, vähäpäästöisellä tuuli- tai ydinsähköllä toimivat lämpöpumput, hukkalämmön käyttöönotto, jäte- ja hukkamateriaalilla toimivat biovoimalat ja geoterminen lämpö – jos se saadaan toimimaan. Valtuustoryhmämme teki Helsingissä uraa uurtavan aloitteen pienydinvoiman käytöstä kaukolämmön tuotantoon, joka ahkeran tiedotuksen ja keskustelun tuloksena hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa kaupungin ilmastostrategiaan. Sen jälkeen vastaava aloite tehtiin kolmessa muussa Suomen kunnassa ja parhaillaan työ- ja elinkeinoministeriö uudistaa ydinvoimalakia, jotta pienydinvoima saadaan tehokkaasti käyttöön tällä vuosikymmenellä. 

Kuntien pitää tukea pölyttäjiä kaupunkisuunnittelulla: tätä voidaan tutkitusti tehdä sallimallalla luonnonkukkien ja ketojen kasvaminen, eikä myrkytetä niitä, kuten nyt ainakin Helsingissä laajalti tehdään.

Haittaeläimiin kaupungeissa tulee puuttua luonnollisin keinoin. Pienpetojen kuten kettujen ja lumikkojen pesiministä edistämällä saataisiin harvennettua hanhi- ja rottakantoja ilman myrkkyjä ja pyssyjä.

Kuntien pitää puuttua ympäristörikoksiin ja ympäristön terveyshaittoihin, kuten huonoon ilmanlaatuun, nopeasti ja vahvasti. Hankinnoissa tulee painottaa terveellistä, maistuvaa ruokaa joka on kestävästi tuotettu ja josta ylijäävä määrä saadaan käyttöön. 

EU:n uusi Green Deal painottaa kiertotaloutta. Mietitään yhdessä, miten kaupungit hyötyvät EU:n hankkeista ja ympäristö ja ilmasto hankkeiden tuloksista.

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Valitaan terveyttä tehokkaasti parantavat keinot ja maksetaan hyvistä tuloksista

Suomen kuntien heikko taloudellinen tilanne erityisesti muuttotappioalueilla on tehnyt sosiaali- ja terveyspalveluiden ylläpitämisestä vanhoilla toimintamalleilla vaikeaa. Toiminnan kehittämistä ei voida jättää odottamaan valtakunnallisia sote-uudistuksia, vaan palveluja pitää kehittää aktiivisesti tuottamaan rahalle eniten vastinetta terveyden parantamisessa.

‘Esimerkiksi syrjäytymisen ja pitkäaikaisten kansantautien ehkäisyyn on tilastojen perusteella tutkitusti toimivia käytäntöjä. Ihmiset eivät kuitenkaan ole numeroita, joten kuntien kannattaa lisäksi selvittää asiakkaita ja työntekijöitä haastattelemalla mikä toimii hyvin ja mikä ei. Pienemmät kuntayhtymät voivat tämän tiedon avulla itse valita tehokkaimmat toimintatavat.

Tuloksia tuottavan rahankäytön varmistamiseksi kunnissa kannattaa kokeilla rahoitusmallia, jossa kunta maksaa palveluntarjoajalle vain toteutuneesta tavoitteesta.

Parannetaan hoitoa ja työtyytyväisyyttä kuuntelemalla hoitajien asiantuntemusta

Rahoitusongelmien lisäksi sairaaloiden ja hoitolaitosten hierarkkinen organisaatio ja vanhanaikainen johtamismalli ovat aiheuttaneet laajaa henkilöstön tyytymättömyyttä ja hoitajapulaa. Kannatamme hoitohenkilökunnan, kuten sairaan- ja kotihoitajien, päätäntävallan ja palkan lisäystä. Monissa kaupungeissa on nykyään monimutkainen hallintorakenne, jonka kaikki osat eivät ole tarpeellisia hoitajien pystyessä itse päättämään mm. potilaskohtaisen ajankäytön yksityiskohdista. Olemme tehneet tästä aloitteen Helsingissä. 

Sairaaloiden toiminnan suhteen edistämme joustavia, tilaa vapauttavia ratkaisuja, kuten lääkeannostelua sairaalassa muuten kotisairaalan piirissä oleville potilaille. Näin säästetään sairaalapaikka. Ryhmämme aloite tästä hyväksyttiin jatkokäsittelyyn Helsingissä. 

Huumeisiin kuolee enemmän ihmisiä kuin liikenteeseen – pidetään ihmiset hengissä!

Suomessa oli vuonna 2018 261 huumekuolemaa, mikä on enemmän kuin kaikkien liikennekuolemien määrä. Huumeongelmaisten asemaan on syytä kiinnittää erityistä huomiota. Pitkällä tähtäimellä kannatamme kannabiksen laillistamista, psykedeelisten aineiden terapiakäyttöä ja ns. kovien huumeiden valvottua annostelua reseptillä käyttöhuoneissa. Nykytilanteessa valvotut käyttöhuoneet, vasta-aine naloksonin reseptimyynnin salliminen ja huumetestaus ovat toimivia keinoja kuolemien vähentämiseen – kaikkia on jo edistetty Helsingin valtuustossa. 

Päihde- ja mielenterveysongelmat liittyvät usein yhteen. Mielenterveyshoitoja on syytä tarjota päihdeongelmaisille ilman nykyistä vaatimusta huumeiden käytön lopettamisesta ennen hoidon aloittamista. Ihmisten pitää voida hakea apua sekä puhu terveydentilastaan ilman pelkoa rangaistuksesta. Mielenterveysongelmia on syytä havainnoida ja hoitaa ennaltaehkäisevästi jo varhaiskasvatusvaiheessa, ja toisaalta edistää mielenterveyskuntoutujien mahdollisuuksia päästä töihin ja osaksi yhteisöä esimerkiksi työkaverin tukemana. 

Mielenterveys- ja päihdeongelmat ovat usein myös lasten kiireellisten sijoitusten syy.  Nämä sijoitukset ovat viime vuosina kasvaneet voimakkaasti. Olennaista on havaita merkit tulevista ongelmista mahdollisimman varhain ja pyrkiä ehkäisemään niitä ennalta esimerkiksi perheterapian avulla. 

Työllisyys

Ihmisten, joiden on ollut vaikea työllistyä, ongelmat liittyvät usein terveyteen ja hyvinvointiin. Nykyään osa-aikaisen työn tekeminen johtaa helposti tukien menetykseen ja järjestelmä passivoi jo valmiiksi heikommassa asemassa olevia ihmisiä. Esimerkiksi monet vammaiset tekevät mielellään osa-aikaista työtä, kunhan heille annetaan mahdollisuus siihen. 

Taloudellisesti terveitä ja kestäviä työpaikkoja syntyy menestyvissä ja kasvavissa yrityksissä. Työllistämistuilla luotu työpaikka sen sijaan helposti katoaa tukien loppuessa. Nykyään työttömiä yrityksen perustajia rangaistaan tukien menetyksellä ja ohjataan työllistämisen sijaan istumaan erilaisilla kursseilla verorahoja kuluttamassa. Työllisyys paranee tehokkaimmin, kun yrittäjille annetaan perusturva ja helpot keinot hoitaa viranomaisbyrokratia niin että he voivat keskittyä asiakkaiden palveluun ja ihmisten työllistämiseen. 

Isompien kuntien kannattaa tarjota neuvontaa yrittäjile myös englannin kielellä. Kannatamme suomen kielen opiskelua kaikille täällä asuville, mutta työelämä on parempi paikka oppimiseen kuin viranomaisten kanssa asiointi. 

Kasvatus ja koulutus 

Koulut ovat Suomessa yleisesti korkeatasoisia, mutta parantaa voidaan edelleen. 

Ehdotamme erikoisopetuspäiviä, joissa eri alojen asiantuntijat tulevat opettamaan yhteen kouluun, johon kerätään oppilaita eri kouluista. Tämä antaa oppilaille heidän kiinnostuksen kohteensa mukaista erikoisopetusta, kuten vesivärimaalausta, mustia aukkoja tai tiedettä vesilinnuista. Tästä on tehty jo läpi mennyt aloite Helsingissä.

Kannatamme myös koulujen avaamista Varaamo-palveluun Helsingin valtuustoryhmämme tekemän aloitteen seurauksena. Tämä mahdollistaa esimerkiksi vanhemmille, joilla on vapaa-aikaa kerhojen pitämisen koulussa kun toiset vanhemmat ovat töissä. 

Lasten ja nuorten harrastukset ovat heidän kehitykselleen oleellisen tärkeitä. Niitä ei saa jättää varakkaiden eduksi, vaan jo osassa maata käytössä oleva harrastustakuu on syytä laajentaa koko Suomeen. 

Suuri osa opetuksesta on jo nyt digitaalista. Opetuksen tukena tulee suosia ensisijaisesti avoimia, maksuttomia oppimateriaaleja. Digitaalisten sisältöjen ja laitteiden käyttöönotossa tulee huolehtia, että kaikki oppilaat pystyvät niitä käyttämään.

Koulujen tulee saada järjestää vakaumuksellisia juhlia, mutta näihin osallistumisen tulee olla vapaaehtoista. Erillisestä uskonnon oppiaineesta luopumista tulee selvittää, koska tunnustuksellinen uskonnonopetus ei mielestämme kuulu kunnan tai valtion tehtäviin.

Kaupunkisuunnittelu

Kaupunkisuunnittelun suhteen kannatamme kasvualueilla ekologista, korkeaa rakentamista raideliikenteen asemien lähelle. Näin vältytään jo hyötykäytössä olevien alueiden, kuten puistojen ja Malmin kentän ottamiselta käyttöön. 

Kasvukeskuksissa kuten Helsingissä asuntopulaan tulee pystyä vastaamaan nykyistä joustavammin. Kaavoituksen tulee mahdollistaa nopea, vakioituja elementtejä käyttävä rakentaminen ja välttää rakentamisen hintaa nostavaa yksityiskohtien sääntelyä. Taloyhtiöiden lisärakentamista tonteilleen kannattaa helpottaa tekemällä lupaprosesseista selkeitä ja nopeita. 

Tilojen järkevä käyttö on meille tärkeää. Teimme esimerkiksi aloitteen Helsingin uusien Kruunusiltojen varustamisesta älypuomeilla, jotka päästäisivät läpi sähköbussit ja -autot kun ajokaistoilla ei ole käyttöä. 

Kulttuuri ja vapaa-aika

Kulttuuripolitiikan suhteen painotamme kansalaisten itse luoman kulttuurin tukemista tarjoamalla infrastruktuurin esimerkiksi Kallio Block partyn ja Siivouspäivän kaltaisille tapahtumille, jossa pienellä panostuksella saadaan suuret kävijämäärät tyytyväisiksiä. Teimme Helsingissä valtuustoaloitteen tämänkaltaisten suosittujen, yhteisöllsten tapahtumien jatkosta ns. kumppanimallilla. 

Arvostamme myös ammattimaista korkeakulttuuria ja haluamme että oopperat ja konserttisalit,  teatteri ja visuaalinen taide voivat jatkua laadukkaina. 

Kannatamme, että taidetta ja kulttuuria tuetaan ensisijaisesti sen laadun, ei luokittelun perusteella. Uusi taide on usein erilaisia esitysmuotoja yhdistävää eikä yksiselitteisesti esimerkiksi visuaalista tai esittävää. 

Avoin hallinto

Edistämme kuntien nyt suljettujen lautakuntien ja hallitusten kokousten avaamista verkkolähetyksillä. Aloitteemme Helsingissä on jo johtanut avoimiin lautakuntien ja neuvostojen kokouksiin. 

Sähköisten palvelujen pitää olla mahdollisimman helppokäyttöisiä niin nuorille kuin vanhoille. Niitä ei kannata tehdä kopioimalla paperilomake verkkoon, vaan yksinkertaisina, toimivina palveluina joissa on sisäänrakennettuna opastusta ja tukea. 

Maahanmuutto ja kotouttaminen

Maamme tarvitsee runsaasti työikäisiä, että meillä riittää tulevaisuudessa varoja hoitaa kasvava eläkeläisten joukko. Maahanmuuttajille pitää tarjota helppo mahdollisuus työlupaan, ja jo työllistyneiden lainkuuliaisten on syytä antaa jatkaa työtään Suomessa. 

Esimerkiksi ulkomaiset Suomessa opiskelleet jäävät nykyään usein ilman työlupaa ja joutuvat nykyään usein opintojen päätyttyä maksamaan veroja muualle. 

Kuntiin sijoitettavien turvapaikkaa hakevien ja pakolaisten työntekoa pitäisi rohkaista ja kotouttamista edistää jo vastaanottokeskuksessa. Suomen lakien rikkomista ei tule sallia.Työn tekeminen ja siihen kouluttautuminen ovat aikuisille parasta kotoutumista.

Yrityksen perustaminen myös ilman hyvää suomen kielen taitoa tulee olla mahdollista suuremmissa kunnissa. Helsingissä palveluita tulee saada englanniksi, Karjalassa tarpeellisempaa voi olla tuki venäjää äidinkielenään puhuville. 

12 kommenttia. Leave new

 • Seppo Lehto
  19.3.2020 20:47

  “Karjalassa tarpeellisempaa voi olla tuki venäjää äidinkielenään puhuville.” Mitä tarkoitatte? Puhutteko Suomelta miehitetyistä alueista vai historiallisesta Itä-Karjalasta?
  https://tartonrauha.blogspot.com selkeyden vuoksi muistakaa

  Vastaa
 • Seppo Lehto
  20.3.2020 18:33

  Tuo “Karjala” on erittäin epämääräinen käsite. Jos tarkoitatte nykyistä itäraja-aluettamme on asia eri
  https://Tartonrauha.blogspot.com

  Vastaa
 • Raimo timonen
  14.7.2020 17:51

  Paljon olisi tehtävää joka sektorilla turha lähteä täasä nyt eeittelemään mutta eräs asia painaa voimakkaasti mieltäni se on turun viranhaltijoiden kykenemättömyys rajkennus projektien hallinnassa kaikki toteutuneet ovat menneet taloudellisesti pieleen eikä kukaan vastaa mistään

  Vastaa
 • Venäläiset ei taida olla Suomelle ongelma. Venäläiset Uralin länsi puolella ovat Eurooppalaisia ja heidän väkiluku vähenee muutenkin kovaa vauhtia, päinvastoin kuin Uralin itä-puolella ( poislukien 5-6 Aasian kehittynyttä valtiota) ja erityisesti Afrikassa. Väestönräjähdys on ylivoimaisesti suurin ilmasto -ja ympäristö katastrofin aiheuttaja mutta on tabu jostain syystä. Toiseksi suurin tekijä on samoilla alueilla oleva vaateteollisuus. Kyseisten alueiden väestö elää jälki-keskiaikaista teokraattisvetoista ja heimokulttuureihin perustuvaa alkukantaista elämää missä edes lukutaito ei ole normi.
  Heidän väkinäinen istuttaminen Eurooppaan ja muihin kehittyneisiin maihin tai Pohjois -ja Etelä Amerikkaan tuhoaa modernin ja modernisoituvat kulttuurit. Tämä epäsuhta kasvaa kovaa vauhtia meille epäedullisella tavalla!

  Ydinfysiikan tohtorin ja tekniikkaan perehtyneen yrittäjän pitäisi tämä yhtälö ymmärtää paremmin kuin muiden näennäistieteiden “tutkintojen” omaavien poliitikkojen. Eurooppa tarvitsee kipeästi automaatiota, robotiikkaa, tämän vuosituhannen infrastruktuuria, Genomiikkaa, Kvantti tietotekniikkaa, Nanoteknologiaa, Bioteknologiaa, Tekoälyä, Materiaali tiedettä, Energia taloutta & varastointia ja Data tiedettä sekä tietty modernia aseteknologiaa… näin jotakin mainitakseni.

  Nämä tietysti vaatii oikeita uudistuksia koulutukseen ja tarpeiden priorisointia että oikean suunnan löytämistä Afrikan ja Aasian palvonnan sijaan. Sieltä tuleva väestö ei edes tule ylläpitämään nykyisyyttä millään sektorilla puhumattakaan jostain edistymisestä. Nykymenolla riksa taksit, potkulaudat ja fillarit ovat Helsingin kaupungin tuleva kulku ja kuljetus muotoja 110-vuotta vanhan ratikka infran ohella. Suomi tulee olemaan toinen maailman valtio missä pääkaupungissa ei ole yhtään lentokenttää Malmin sulkemisen jälkeen.

  Vastaa
 • Markku Nykänen
  20.10.2020 20:56

  Ok

  Vastaa
 • Mistä näkee teidän vaaliehdokkaat?

  Vastaa
 • Tapio Juhani Pulkkinen
  5.1.2021 19:27

  Helsinkiläisenä ihmetystä herättää pakkomielteinen asukasluvun kasvattaminen silläkin varjolla, että asuntotuotantotoiminta on ilmeisesti isosti mukana tukemassa edustuksellisia pyrkimyksiä. Lapsuuden keskustassa asuneena on huomannut kuinka vähän virikettä alueella on ja kuinka huonosti ulompana asuvana on keskustaan mahdollista saapua. Keskustassa ei oikeastaan ole puistoja enää, paitsi Hietaniemen hautausmaa. Keskuspuistokin on kapea tynkä. Nykyään meitä lähinnä on Malmin lentokenttäalue, joka on toiminut mukavasti ympäristön liikuntareitteinä, ja nyt näyttää siltä, että Kaupunkin tahtoo alueelle yhden betonilähiön lisää. Ihmetystä herättää myös maa-ainesanalyysit, joiden mukaan kentän alla on jopa myrkyllisiä savikerroksia ja toisaalla on laskeskeltu kuinka mieletön määrä betonia kuluu pelkästään paalutukseen, jopa yhtä paljon kuin maan päällisiin rakennelmiin. Ympäristöihmiset varmaan ymmärtää vähäisenkin betonin tuottamisen ilmastovaikutukset ja tässä tapauksessa suoranainen rahan tuhlaus. Alueesta tuskin tulee kassamagneettia koko rakennuskannan elinkaaren aikana, että sijoitukset tulisivat takaisin. Kiitoratojen ympäristö on tällä hetkellä melkeimpä Helsingin hienoin nurmiseutu, jossa ei häiriöita ole vaikkapa kiurujen pesinnälle, varmaan siksikin, kun ihmiset eivät pääse kenttä-alueelle. Kenttäalueella on myös monenlaista elinkeinotoimintaa lentokoulutuksen lisäksi, ja näyttäisi, että erilaisia sähköisiä lentopalveluitakin muun maailman malliin oltaisiin visioimassa. Lääniä aitauksen sisällä varmaan löytyisi jonkinlaisiin bublic-area innovaatioihin ja lentotoimintamuseoihinkin. Ja vaikka mihin, jolloin Helsingissä olisi monenlaisia keskuksia, eikä vain joulukatu, kuihtuva kauppatori, ja oodi huonosti menestyvien keskustan kauppakeskusten lisäksi. Tärkeä asia on myös kaupungin terveydenhoito. Elin itse sitä aikaa jo, kun perustettiin aluelääkärijärjestelmä, joka olikin hyvin edistyksellinen tehokkuudeltaan hoitoon pääsyn osalta. Tilat olivat useinkin kaksi yhdistettyä kaupungin asuntoa, jossain kolmekin. Joka päivä varmasti pääsi lääkärille, kun meni vain ottamaan numerolapun. Joku vimma oli alkaa rakentaa isoja asemia, joiden käytävillä henkilökunta seilasi edestakaisin, ja kiireettomäksi todettu potilas saattoi saada ajan kahden kuukauden päähän, Nyt nämä asemat on huomattu kalliiksi ja täytyy yhdistää näitä, niin, että joillekin paikalle päästäkseen täytyy kulkea kahdella kulkuneuvolla. Yleensäkin kaupungin virastotoiminta on äärimmäisen tehotonta. Olin itse todistamassa tilanteen y2k-töissä sosv “yhtiössä” yhden vuoden ajan. Monenlaista konsulttitoimintaa harrastettiin sellaisenkin ympärillä, jolla yritettiin yritysmaailman esimerkillä rakentaa jotain tulospällkausrakennelmaa. Yhtenä ehdotuksena oli mitata tulosta siten, että toinen osasto antoi peukkua toiselle, josta tietenkin olisi seurannut takaisin peukutusta. Palveluketjut olivat olivat pitkiä, jotta mahdollisimman moni saisi tuntea olevansa jonkun esimies, ja lopulta ketjun päätteenä olevan vakinaisen hoitajan vakanssiin ei taloustilanteen vuoksi saatu täyttölupaa. Asia hoidettiin siten, että vastaavan hoitajan koneelle täytyi käydä asentamassa acces hankintaimagen vastaisesti, jotta voitaisiin pitää tarpeeksi suurta varahenkilölistaa äkillisiinkin tilanteisiin. Huippu oli, kun hallintopäällikkö tahtoi itselleen ja toimialajohtajille oraclen, vielä kun monet etätoimistot tekivät hommia win310 laitteella isdn yhteydellä.

  Vastaa
 • Rakastan teidän aatemaailmaanne, sekä toivon teidän pystyvän aloittamaan tästä suurempi liike. Suosittelen laajaa mainontaa. Helvetin hyvä PR ja tiedottaminen takaa vahvan seuraajakunnan. Ainoa syy miksi löysin teidät oli, koska googletin piraattipuolueesta infoa yms. Tarvitsette mainontaa!!! Investoikaa siihen, jos todella uskotte siihen, mitä sanotte.

  Vastaa
 • Seppo Makkonen
  24.2.2021 20:31

  Onnea ja menestystä uudelle puolueelle. Todella monet kansalaiset ovat menettäneet luottamuksensa nykyisiin puolueisiin, ja syystäkin. Toivon että saatte uskottavia ehdokkaita jo kunnallisvaaleihin. Pitkä tie on edessä, mutta “vaikka läpi harmaan kiven”

  Vastaa
 • Loistava puolue!! Jatkakaa hyvää työtä😉

  Vastaa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Fill out this field
Fill out this field
Syötä kelvollinen sähköpostiosoite.
You need to agree with the terms to proceed

Edellinen artikkeli
Ydinvoiman käyttöä tulee lisätä
Seuraava artikkeli
Ensimmäinen askel Suomen varusmiespalveluksen kohtuullistamiseksi – “päivärahan” nosto korkeammaksi kuin toimeentulotuki?
Valikko